Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

23/01/2024 - Προκαταρκτικές ενέργειες Ο.Σ. για επενδυτικούς σκοπούς

 

Προκαταρκτικές ενέργειες Ο.Σ. για επενδυτικούς σκοπούς

Τα τελευταία χρόνια η αναπτυξιακή τροχιά των Οικοδομικών Συνεταιρισμών έχει στραφεί προς τον επενδυτικό προσανατολισμό. Αυτό συνέβη γιατί στις εκτάσεις των Ο.Σ. εξέλιπαν με θεσμικές ρυθμίσεις αρκετά κωλύματα που εμπόδιζαν την χρήση τους, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η μετεξέλιξη του πάλαι ποτέ οικιστικού προορισμού ορισμένων εκτάσεων οι οποίες πλέον μπορούν να αξιοποιηθούν όχι μόνον οικιστικά αλλά και με διαφορετικές χρήσεις αναψυχής, αθλητισμού, ψυχαγωγίας, τουριστικού, πολιτιστικού χαρακτήρα κλπ.

Οι συνθήκες αυτές κάνουν τις εκτάσεις των Ο.Σ. δελεαστικές στο επενδυτικό κοινό και παράλληλα είναι γεγονός ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον.

Όμως, για να επωφεληθούν οι Ο.Σ. από τις επενδυτικές δυνατότητες που ανοίγονται πρέπει να είναι έτοιμοι όσον αφορά την παρουσίαση της επενδυτικής τους πρότασης προς τον ενδιαφερόμενο επενδυτή, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουν έτοιμο πλήρη φάκελο με έγγραφα, πληροφορίες, τοπογραφικά και λοιπά στοιχεία, όπως ενδεικτικά το καθεστώς αξιοποίησης της έκτασης από πολεοδομικής, νομικής, οικονομικής και  τεχνικής πλευράς, τους όρους δόμησης, την εμπορική αξία του ακινήτου από πιστοποιημένους εκτιμητές  κ. α. λεπτομέρειες.

Ο Πανελλήνιος Συλλογικός Φορέας που παρακολουθεί συστηματικά τα ζητήματα των Ο.Σ. έχει ανιχνεύσει το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται και στοχεύει να προβάλλει ευρύτερα τις επενδυτικές δυνατότητες των εκτάσεων και να σταθεί στο πλευρό των Ο.Σ. που άκουσαν ευχάριστα τις τρέχουσες εξελίξεις αλλά ζητούν συνδρομή γιατί δεν είναι προετοιμασμένοι για το επενδυτικό πεδίο.

Επειδή ο χρόνος τρέχει δεν είναι κατάλληλη ώρα για τους Ο.Σ. να ετοιμάσουν επενδυτική πρόταση με πλήρη φάκελο γιατί αυτό προϋποθέτει χρόνο και οικονομικό κόστος. Αυτό που προέχει τώρα είναι σωστή απόφαση από το αρμόδιο όργανο του Ο.Σ. για το ζητούμενο είδος της επένδυσης, σύντομο πληροφοριακό ιστορικό του Συνεταιρισμού και τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης ή ΦΕΚ για εκτάσεις εντός σχεδίου.

Για να είναι σωστή η απόφαση για την επιδιωκόμενη επένδυση πρέπει να έχει ληφθεί από την Γενική Συνέλευση η οποία από τον νόμο και το καταστατικό είναι το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει για όλα τα θέματα και δεσμεύει τον Ο.Σ., ενώ παράλληλα θα πρέπει στην ημερήσια διάταξη της συγκεκριμένης ΓΣ να έχει συμπεριληφθεί το αντίστοιχο ειδικό θέμα για το είδος της επένδυσης επί του οποίου ελήφθη η απόφαση.

Το σύντομο πληροφοριακό έγγραφο πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του Ο.Σ. επωνυμία, έδρα, εκπροσώπηση από νομιμοποιημένη διοίκηση, γενικές πληροφορίες για το ακίνητο, τοποθεσία και έκταση και συνοπτικές πληροφορίες, εφόσον οι Ο.Σ. γνωρίζουν, για το καθεστώς και τις χρήσεις που προβλέπονται και επιτρέπονται στην έκταση.

Για να μπορούν να συμμετέχουν στην επενδυτική κούρσα οι Ο.Σ. πρέπει να έχουν «καθαρές εκτάσεις» δηλαδή τίτλους ιδιοκτησίας με οριστικά συμβόλαια εγγεγραμμένα στο κτηματολόγιο η στα υποθηκοφυλακεία, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και τα προσύμφωνα, οι οποίες να μην διεκδικούνται από το Δημόσιο η τρίτους, επίσης να έχουν εναρμονίσει τα καταστατικά τους και να μην έχουν εκκρεμότητες με το Γ.Ε.ΜΗ. και τέλος  εξυπακούεται ότι θα έχουν νόμιμα εκλεγμένη διοίκηση, χωρίς να εκκρεμούν τυχόν ενστάσεις προσβολής των Αρχαιρεσιών ή άλλων Γενικών Συνελεύσεων.

Αυτά τα στοιχεία αρκούν προς το παρόν για μία κατ’ αρχήν πρώτη επαφή γενικά με το επενδυτικό περιβάλλον και τον πιθανό επενδυτή και όταν βρεθεί ενδιαφερόμενος θα συζητηθούν όλα τα σχετικά με την επένδυση θέματα.

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις