Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεδρίαση Συλλογικού Φορέα

Συνεδρίαση Συλλογικού Φορέα
Άμεσες παρεμβάσεις προς την Νέα Κυβέρνηση.

Στην πρώτη συνεδρίαση της «Επιτροπής Πρωτοβουλίας & Συλλογικής Δράσης Ο.Σ.» μετά το θέρος, επικαιροποιήθηκαν τα ανοικτά θέματα που αφορούν τους Ο.Σ. προκειμένου να γίνουν από τον Συλλογικό Φορέα ενέργειες και παρεμβάσεις προς τη νέα Κυβέρνηση για την προώθησή τους.

Μείζον θέμα που ταλαιπωρεί πολλούς Ο.Σ. είναι η εναρμόνιση των καταστατικών τους. Η προθεσμία εναρμόνισης του Ν 4465/2017 έληξε στις 4-4-2018  και το ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα.

Με ομόφωνη απόφαση του σώματος αποφασίστηκε να γίνει άμεση παρέμβαση προς τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για να δοθεί με νομοθετική ρύθμιση νέα προθεσμία για την εναρμόνιση καθόσον η απώλεια της προθεσμίας προκλήθηκε από έκτακτους συγκυριακούς λόγους και όχι από ευθύνη των Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

Όπως μάλιστα τονίστηκε έντονα στη συνεδρίαση, το αίτημα της εναρμόνισης είναι ιδιαίτερα επίκαιρο την τρέχουσα περίοδο γιατί οι εκτάσεις των Ο.Σ. υπόσχονται οικιστικές αναπτύξεις, επενδύσεις και θέσεις εργασίας και εναρμονίζονται με το πρόγραμμα και τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για σύγχρονη περιβαλλοντική, ενεργειακή και επενδυτική κατεύθυνση, κυρίαρχος στόχος της οπαίας είναι η ανάπτυξη.

Εξάλλου η αναπτυξιακή διάσταση των Ο.Σ. βρισκότανε πάντοτε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της προηγούμενης Κυβέρνησης.

Ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα που απασχολεί πολλούς Ο.Σ. είναι η διευθέτηση προβλημάτων που δημιουργεί ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καθώς και οι κατασχέσεις σε ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των Διοικήσεων των Ο.Σ. για οφειλές από ΕΝΦΙΑ, όχι δικές τους, αλλά του Οικοδομικού Συνεταιρισμού.

Μολονότι για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., που είναι διαχρονικό πρόβλημα, υπάρχει σε εξέλιξη θετική συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών από την προηγούμενη Κυβέρνηση, τα μέλη αποφάσισαν να επικαιροποιηθεί το αίτημα με νέα παρέμβαση στην παρούσα Κυβέρνηση για να ενταθούν οι προσπάθειες για οριστική επίλυση του ζητήματος .

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν εκτός από θέματα ημερήσιας διάταξης και εκκρεμή ζητήματα που συνήθης αναφέρουν μέλη που τους αφορά η υπάρχει πρόβλημα προκειμένου να γίνει επεξεργασία και να προετοιμασθούν παρεμβάσεις προς την Κεντρική Διοίκηση.

Έτσι σε γενικές γραμμές συζητήθηκαν, η μεταφορά συντελεστή δόμησης, ο νέος νόμος για τοπικά χωρικά σχέδια, το μητρώο μελών, η κατηγοριοποίηση κοινών θεμάτων και τρόπου αντιμετώπισης αυτών, η αναθέρμανση επαφών με το ΥΠΕΝ για επανασύσταση της ομάδας εργασίας που έγινε με εντολή του τότε Υπουργού Περιβάλλοντος κ Σταθάκη για την προώθηση πολεοδομικών ρυθμίσεων για τους Ο.Σ., η δημιουργία Θεσμικού Οργάνου/Δομής σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης για συνολική και συντονισμένη υποστήριξη ζητημάτων Ο.Σ., η προώθηση θεμάτων των Ο.Σ. της περιοχής Λουτρακίου, ειδικά ζητήματα των Ο.Σ. της Αττικής κλπ.

Στις προτεραιότητες του Φορέα εντάχθηκε και η διοργάνωση επιστημονικής εκδήλωσης εντός του έτους για την ανάδειξη περιβαλλοντικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών ζητημάτων των Ο.Σ..

Είναι γεγονός ότι η υπεύθυνη ομαδική δράση και οι συλλογικές παρεμβάσεις του Φορέα στα πέντε χρόνια αγωνιστικής διαδρομής έχει δημιουργήσει αμοιβαίο κλίμα εμπιστοσύνης και κοινωνικού διαλόγου με την Πολιτική Ηγεσία, τις Δημόσιες Αρχές και τους Θεσμικούς Φορείς. Είναι πλέον ευρύτερα αποδεκτό από την κοινωνία και την πολιτεία ότι οι Ο.Σ. είναι νευραλγικοί θεσμικοί φορείς που καλύπτουν ανάγκες δημοσίου συμφέροντος και προστατεύουν το περιβάλλον ενώ η αξιοποίηση των εκτάσεών τους είναι ταυτόσημη με την οικονομική ανάπτυξη.

 

Τα μέλη απεφάσισαν ομόφωνα ότι το θετικό κλίμα και η αναγνωρισιμότητα του Φορέα πρέπει πάση θυσία να συνεχισθεί, ενώ τώρα θεμελιώδης αποστολή του Συλλογικού Οργάνου είναι να αναδείξει τα δύο πολύ σημαντικά ατού των Ο.Σ., το κοινωνικό τους αποτύπωμα και την αναπτυξιακή και επενδυτική τους προοπτική επειδή εκεί εστιάζεται το ενδιαφέρον της νέας Κυβέρνησης η οποία προωθεί νομοθετικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την ενεργοποίηση της Ελληνικής οικονομίας.

 

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις