Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

27/02/2023 - Με έγγραφο του κ Κωνσταντίνου Αραβώση Γενικού Γραμματέα Δασών, ανοίγει ο δρόμος για την ρύθμιση του ΕΝΦΙΑ

 

Με έγγραφο του κ Κωνσταντίνου Αραβώση Γενικού Γραμματέα Δασών, ανοίγει ο δρόμος για την ρύθμιση του ΕΝΦΙΑ

Ο Συλλογικός Φορέας αγωνίζεται για την ρύθμιση του ΕΝΦΙΑ των δασικών εκτάσεων των Οικοδομικών Συνεταιρισμών μετά τον νέο νόμο 4223/2013 περί ΕΝΦΙΑ, γιατί οι εκτάσεις τους φορολογήθηκαν αβάσιμα με πολλές δυσάρεστες και παράπλευρες αρνητικές συνέπειες (κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών Ο.Σ. και μελών Δ.Σ., αστικές, ποινικές συνέπειες κλπ) οι οποίες απείλησαν σοβαρά την εύρυθμη λειτουργία κυρίως την βιωσιμότητά τους, κάτι που θα είχε ολέθριες συνέπειες στα χιλιάδες μέλη τους πανελλαδικά.

Η φορολόγηση υπήρξε αβάσιμη γιατί ο ΕΝΦΙΑ επιβλήθηκε σε ακίνητα που οι Ο.Σ. απαγορεύεται παντελώς να χρησιμοποιήσουν δεκαετίες για διάφορους λόγους, σε αντίθεση μάλιστα από τον φορολογικό νόμο ο οποίος ορίζει ρητά την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα στα οποία υπάρχει απαγόρευση χρήσης.

Συγχρόνως η φορολόγηση υπήρξε άδικη και παράλογη γιατί έπληξε την ευάλωτη  κοινωνική ομάδα των ταλαιπωρημένων μελών των Ο.Σ, οι οποίοι, χωρίς καμιά δική τους ευθύνη, καλούνται να πληρώσουνε φόρο σε ακίνητα που δεν έχουν ακόμη στην κυριότητά τους, μολονότι τα έχουν προεξοφλήσει ολοσχερώς πριν 60 ολόκληρα χρόνια. 

Το απαγορευτικό καθεστώς χρήσης των εκτάσεων δημιουργήθηκε λόγω του δασικού τους χαρακτήρα, γιατί οι εκτάσεις αγοράστηκαν από τους Ο.Σ. πριν το Σύνταγμα του 1975 με αποκλειστικό σκοπό τη στεγαστική αποκατάσταση των μελών τους, αλλά  μετά το Σύνταγμα του 1975  στερήθηκαν την δυνατότητα αξιοποίησης αυτών γιατί απαγορεύτηκε από τη νομοθεσία και τη νομολογία η χρήση τους για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και στις εκτάσεις αυτές επιτρέπεται μόνο η απαλλοτρίωση ή ανταλλαγή τους, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα από το κράτος, για διάφορους λόγους.

Οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί για εξήντα σχεδόν χρόνια αδυνατούν να εκμεταλλευτούν τα ακίνητά τους για οποιασδήποτε μορφής αξιοποίηση, ώστε να έχουν έσοδα και οικονομικά οφέλη και η οικονομική τους κατάσταση  έχει καταστεί οικτρά, γι αυτό ο  ΕΝΦΙΑ ήτανε η χαριστική βολή που προκάλεσε τεράστιες καταστρεπτικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.

Οι παρεμβάσεις του Συλλογικού Φορέα για την ρύθμιση του ΕΝΦΙΑ προς την Κεντρική Διοίκηση και το Υπουργείο Οικονομικών υπήρξαν άπειρες, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα.

Σημαντική παράμετρος δυσκολίας του θέματος υπήρξε η έλλειψη πιστοποιητικού από αρμόδια δημόσια υπηρεσία η οποία θα επιβεβαίωνε το απαγορευτικό καθεστώς  χρήσης των εκτάσεων, το οποίο αποτελούσε προϋπόθεση για την απαλλαγή τους από τον ΕΝΦΙΑ βάσει του φορολογικού νόμου  4223/2013, ο οποίος προέβλεπε  απαλλαγή για ακίνητα στα οποία υπάρχει απαγόρευση χρήσης.

Το πρόβλημα είχε προκληθεί αποκλειστικά από τη Διοίκηση γιατί στις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ δεν αναφερότανε και δεν διευκρινιζότανε, από απαράδεκτη παράλειψη, ποια συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία ήτανε η αρμόδια στην οποία θα έπρεπε να αποταθούν οι Ο.Σ. για να αποκτήσουν το πιστοποιητικό απαγόρευσης χρήσης, με αποτέλεσμα καμία από τις δημόσιες υπηρεσίες δασαρχεία, πολεοδομίες κλπ στις οποίες είχανε αποταθεί οι Ο.Σ. να μην χορηγεί τη σχετική βεβαίωση, επικαλούμενη, και δικαίως, αναρμοδιότητα.

Αυτό περαιτέρω δημιούργησε πρόβλημα και στη δικαστική οδό που προσέφυγαν πολλοί Ο.Σ. για επίλυση του ζητήματος, όπου με την έλλειψη της βεβαίωσης όχι μόνο δεν κατάφεραν οι Ο.Σ. να δικαιωθούν αλλά περιεπλάκησαν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. 

Ακόμη και το Υπουργείο Περιβάλλοντος ήτανε ιδιαίτερα αρνητικό και διστακτικό  αρχικά, μολονότι είναι  καθ΄ ύλην αρμόδιο να βεβαιώνει το υπάρχον καθεστώς των ακινήτων γενικά.

Το αρνητικό τοπίο άλλαξε κυριολεκτικά όταν ο Συλλογικός Φορέας αποτάθηκε στη Γενική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, την αρμόδια καθ’ ύλην υπηρεσία σε δασικά ζητήματα, προκειμένου να επιβεβαιώσει το καθεστώς που ισχύει διαχρονικά για τις δασικές εκτάσεις  των Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

Ο Γενικός Γραμματέας Δασών κ Αραβώσης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και όρισε αμέσως ειδική ομάδα για την διερεύνηση του ζητήματος στο Υπουργείο, στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι του Συλλογικού Φορέα, την πρόοδο των εργασιών της οποίας παρακολουθούσε συνεχώς ο κ Γενικός Γραμματέας, ενώ συχνή ήτανε και η πραγματοποίηση συσκέψεων για την πορεία και του ζητήματος.

Η υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δασών διερεύνησαν επί μήνες το συνολικό θεσμικό πλαίσιο των Οικοδομικών Συνεταιρισμών και μετά από ουσιαστική και σε βάθος έρευνα της δασικής και της πολεοδομικής νομοθεσίας, έδωσαν απάντηση τον Συλλογικό Φορέα για το καθεστώς που ισχύει, διαχρονικά, στις δασικές εκτάσεις που είχαν αγοράσει πριν το Σύνταγμα του 1975 οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί.

Σύμφωνα δε με την απάντηση του Γενικού Γραμματέα Δασών κυρίου Κωνσταντίνου Αραβώση, η Γενική Γραμματεία Δασών, η ειδική και αρμοδιότερη υπηρεσία του κράτους  σε ζητήματα εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, επιβεβαιώνει ανεπιφύλαχτα την πλήρη ματαίωση του αποκλειστικού σκοπού των Οικοδομικών Συνεταιρισμών για τη στεγαστική αποκατάσταση των μελών τους από τη νομοθεσία και την νομολογία μετά το Σύνταγμα του 1975, καθώς και την αδυναμία χρήσης και εκμετάλλευσης των δασικών τους εκτάσεων για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.

Με το έγγραφο αυτό το οποίο προσκομίσαμε ήδη στο Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται η ρύθμιση του ΕΝΦΙΑ.

___________________________

Η σημαντική απάντηση της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, δεν υπόσχεται απλά την αίσια εξέλιξη του ΕΝΦΙΑ, αλλά πρόκειται για σημαντικό έγγραφο σταθμό και δεν θα ήτανε υπερβολικό να αναφέρουμε ότι το περιεχόμενό του στην ουσία αποτελεί κωδικοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας που ισχύει, διαχρονικά, για τις δασικές εκτάσεις των Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

Ο Συλλογικός Φορέας, εξέφρασε ήδη δημόσια τις ευχαριστίες του προς την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ιδιαίτερα προς τον Γενικό Γραμματέα Δασών κύριο Κωνσταντίνο Αραβώση για το ειλικρινές ενδιαφέρον του, με Δελτίο Τύπου, το οποίο θα δημοσιοποιηθεί ευρύτερα σε διαδυκτιακές πύλες και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκτός από τη σοβαρή επιστημονική δουλειά που έγινε στο Υπουργείο, αξίζει να επισημανθεί, η σθεναρή στάση του κ Αραβώση, ως μέλους της Κυβέρνησης, απέναντι στο πρόβλημα, η οποία λόγω του ευρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα και της ευαισθησίας του ζητήματος υποδηλώνει την σταθερή πορεία της Κεντρικής Διοίκησης  προς την κατεύθυνση των αποτελεσματικών λύσεων στα προβλήματα των πολιτών και κυρίως των ευάλωτων ομάδων, όπως τα χιλιάδες μέλη Ο.Σ. που έχουν αδίκως δοκιμασθεί από απερίγραπτη ταλαιπωρία πολλών δεκαετιών.

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις