Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αρμοδιότητες Διοικητικών Οργάνων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Όργανα του Συνεταιρισμού είναι Η Γενική Συνέλευση, Το Διοικητικό Συμβούλιο, Το Εποπτικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές.
Στα Διοικητικά Όργανα εντάσσονται Η Επιτροπή Αξιοποίησης Κτήματος Ντράφι, Η Επιτροπή Αξιοποίησης Κτήματος Μαυρολίμνης και άλλες Επιτροπές (ειδικές, προσωρινές, κοινές, απλές κλπ) .

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού που αποφασίζει για κάθε θέμα που τον αφορά. 
Συνέρχεται τακτικά δύο φορές το χρόνο.
Την μία εντός του πρώτου εξαμήνου για να εγκρίνει τον ισολογισμό και τον απολογισμό του προηγουμένου έτους και την άλλη εντός του δευτέρου εξαμήνου προς το τέλος του έτους για να εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του επομένου έτους.
Συνέρχεται επίσης και έκτακτα σε ορισμένες περιπτώσεις όταν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του Συνεταιρισμού για να αποφασίσει επί ειδικών θεμάτων.     

 

Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Συνεταιρισμός διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ανανεώνεται με αρχαιρεσίες από τη Γενική Συνέλευση κάθε τέσσερα χρόνια, στις οποίες εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το κυρίαρχο Διοικητικό όργανο του Συνεταιρισμού. Αποφασίζει για θέματα διοίκησης του Νομικού Προσώπου, διαχείρισης της περιουσίας του και εκπροσώπησής του και ασκεί ευρύτερα κάθε εξουσία που συνεπάγεται η διοίκηση πάντοτε με γνώμονα το πραγματικό συμφέρον του Συνεταιρισμού και των Συνεταίρων που οφείλει να υπηρετεί και να διασφαλίζει. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του συντονίζει και διαχειρίζεται τη λειτουργία και τις υποθέσεις του Νομικού Προσώπου, δίνει εντολές και οδηγίες στο προσωπικό για τον τρόπο χειρισμού και την διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών και γενικά λαμβάνει αποφάσεις προς την κατεύθυνση της επιδίωξης του συνεταιριστικού σκοπού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

 

Εποπτικό Συμβούλιο
Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι τριμελές όργανο το οποίο ασκεί έλεγχο και εποπτεία στις πράξεις και παραλείψεις του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή των μελών του, τακτικών και αναπληρωματικών, γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των Αρχαιρεσιών.
Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση κάθε εγγράφου, αρχείου, βιβλίου ή στοιχείου και να πληροφορείται τα πάντα σχετικά με τη λειτουργία του Συνεταιρισμού.
Δικαιούται να προβαίνει σε κάθε έλεγχο οικονομικό, λογιστικό, ή διαχειριστικό, να παρακολουθεί τις εργασίες και τις υποθέσεις του Συνεταιρισμού με κυρίαρχη αποστολή του να ελέγχει και να εποπτεύει το Διοικητικό Συμβούλιο για να διαπιστώνει ότι αυτό τηρεί τον νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και ότι διασφαλίζει τα συμφέρονται του Συνεταιρισμού.

Επιτροπές του Συνεταιρισμού
Οι Επιτροπές του Συνεταιρισμού είναι τριών ειδών ανάλογα με τον τρόπο εκλογής ή σύστασης αυτών.

Επιτροπές Αξιοποίησης Κτημάτων – ΓΣ Αρχαιρεσιών
Επιτροπή Αξιοποίησης Κτήματος Ντράφι / Επιτροπή Αξιοποίησης Κτήματος Μαυρολίμνης

Είναι οι ενδεκαμελείς Επιτροπές Αξιοποίησης για κάθε κτήμα οι οποίες εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Αρχαιρεσιών για τετραετή θητεία μαζί με τις Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου. Οι Επιτροπές Αξιοποίησης εξετάζουν, διερευνούν και ασχολούνται με κάθε θέμα του Συνεταιρισμού και των Συνεταίρων που σχετίζεται ευρύτερα με την αξιοποίηση του κάθε κτήματος για το οποίο έχουν αρμοδιότητα.

Επιτροπές Γενικής Συνέλευσης 
Είναι οι Επιτροπές που εκλέγονται με απόφαση οποιασδήποτε Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την μελέτη ειδικών θεμάτων ή την παρακολούθηση ειδικών εργασιών προς υποβοήθηση του έργου των Διοικητικών Οργάνων του Συνεταιρισμού.

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου
Είναι οι πάσης φύσεως Επιτροπές, ειδικές, απλές, προσωρινές κλπ οι οποίες συνιστώνται οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο καθορίζει την σύνθεση και την διάρκειά τους και τους αναθέτει συγκεκριμένο έργο, αρμοδιότητες και καθήκοντα.

Οι αποφάσεις, τα πορίσματα και οι εισηγήσεις όλων των Επιτροπών έχουν πάντοτε συμβουλευτικό χαρακτήρα για την Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο και αποσκοπούν γενικά στην υποβοήθηση του έργου της Διοίκησης όσον αφορά ευρύτερα στην διοικητική λειτουργία του Συνεταιρισμού

Νεα - Ανακοινώσεις