Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οφειλές μελών

ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΛΩΝ

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση των τελευταίων ετών έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής και τις προτεραιότητές μας, αλλά παρά τις δυσκολίες η πλειονότητα των μελών μας καταβάλλει εντός του έτους την τακτική ετήσια συνδρομή.

Επειδή μέλη με οικονομική στενότητα καθυστερούσαν την πληρωμή των οφειλών τους, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν συνδρομές παρελθόντων ετών και να εκκρεμούν εις βάρος τους μεγάλες οφειλές, η Διοίκηση,  έχοντας συναίσθηση του κοινωνικού προβλήματος και βλέποντας με κατανόηση το θέμα απεφάσισε να διευκολύνει τα μέλη αυτά και να τους δώσει την δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τμηματικά.

Και είναι γεγονός ότι με το σύστημα ρύθμισης οφειλών με τμηματικές καταβολές εξυπηρετήθηκαν πολλά μέλη τα οποία ανταποκρίθηκαν στην πληρωμή μεγάλου μέρους των οφειλών τους με μικρές δόσεις και με τον τρόπο αυτό ρυθμίστηκε σημαντικό μέρος του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί στον Συνεταιρισμό από τις ανεξόφλητες εισφορές.

Τα πρόβλημα όμως δεν αντιμετωπίστηκε εντελώς και εξακολουθεί να παραμένει για ένα μικρό σχετικά αριθμό μελών τα οποία οφείλουν συνδρομές αρκετών ετών και παρά το γεγονός ότι έχουν ενημερωθεί πολλές φορές γραπτά και τηλεφωνικά και τους έχουμε κατ’ επανάληψη ζητήσει να αρχίσουν σιγά-σιγά και με μικρές δόσεις να εξοφλούν τα οφειλόμενα, δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και το χρέος τους συνεχώς αυξάνεται.

Αγαπητά μέλη ο Συνεταιρισμός είναι Νομικό Πρόσωπο που λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία και οι όροι του Καταστατικού μας  ενώ η οικονομική λειτουργία του Συνεταιρισμού, που είναι μη κερδοσκοπικός Θεσμικός Φορέας, πραγματοποιείται από τα ποσά που συγκεντρώνονται από  τις τακτικές ετήσιες συνδρομές και τις τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών, που αποτελούν κατά βάση τους πόρους του Συνεταιρισμού.

Η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να διαχειρίζεται τα οικονομικά ζητήματα σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό και σε περίπτωση που υπάρχουν χρέη εις βάρος του Συνεταιρισμού οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να εισπράξει τα οφειλόμενα και να μην αφήσει να παραγραφούν.

Τα μέλη που έχουν ανεξόφλητες εισφορές παρελθόντων ετών δεν είναι πολλά. 

Ήδη με το ενημερωτικό έντυπο του Συνεταιρισμού μαζί με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης τα μέλη που οφείλουν έχουν ενημερωθεί για τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, για τον τρόπο εξόφλησης και για τα μέτρα που είναι υποχρεωμένη να λάβει η Διοίκηση εναντίον τους εάν δεν προβούν σε μερική τουλάχιστον εξόφληση του χρέους, έστω και τμηματικά.

Έχει καταστεί σαφές ότι η Διοίκηση έχει υποχρέωση και ευθύνη να εφαρμόσει τον νόμο και το καταστατικό και να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για είσπραξη των οφειλόμενων προχωρώντας σε δικαστικές ενέργειες εναντίον των οφειλετών ή σε διαγραφές τους, μολονότι είναι πολύ δυσάρεστο γεγονός να καταφεύγει ο Συνεταιρισμός σε τέτοιες λύσεις για να πληρώσουν ορισμένα μέλη τις συνδρομές τους .

Από την άλλη πλευρά, εάν τα ταμειακώς εντάξει μέλη καθυστερούσαν και αυτά τις εισφορές τους, ο Συνεταιρισμός δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Και είναι γεγονός ότι τα μέλη που είναι συνεπή στις υποχρεώσεις τους έχουν διαμαρτυρηθεί πολλές φορές ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης για την παρατεταμένη ανοχή που παρατηρείται από τον Συνεταιρισμό απέναντι στα μέλη που πληρώνουν με καθυστέρηση ετών τις συνδρομές τους.

Ειδικά οι Μαυρολιμνιώτες που το θέμα της αξιοποίησης της έκτασης έχει ωριμάσει και βρίσκεται ένα βήμα πριν την ρυμοτόμηση της έκτασης, θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια και να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους με τον τρόπο των τμηματικών καταβολών γιατί πρέπει να υπογραφούν και τα υπόλοιπα οριστικά συμβόλαια τα οποία παραμένουν ακόμα σε εκκρεμότητα.

Έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στα μέλη τις υποχρεώσεις τους και να παρακαλέσουμε να αρχίσουν το συντομότερο δυνατόν να τις τακτοποιούν τμηματικά γιατί εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους θα κινηθούν εις βάρος τους οι νόμιμες διαδικασίες για είσπραξη των οφειλών τους.

Εξυπακούεται ότι τα μέλη που οφείλουν μπορούν οποτεδήποτε να απευθύνονται στο Συνεταιρισμό, τηλεφωνικά, εγγράφως, ηλεκτρονικά κλπ για πληροφορίες για τις οφειλές τους, για τον τρόπο εξόφλησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Ο Συνεταιρισμός είναι στη διάθεση των μελών ενώ η Διοίκηση είναι πάντα ανοιχτή στα αιτήματα και τις ανάγκες τους πρόθυμη να τα εξυπηρετήσει και να τα βοηθήσει ώστε να βρεθεί από κοινού ο καλύτερος τρόπος για να τακτοποιήσουν τα εκκρεμή οικονομικά τους ζητήματα.

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις