Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

30/11/2023 - Ευρύτερο Επενδυτικό Ενδιαφέρον για εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών - Εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίησης των εκτάσεων των Ο.Σ.

Ευρύτερο Επενδυτικό Ενδιαφέρον για εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών
Εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίησης των εκτάσεων των Ο.Σ.

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ο αριθμός των Οικοδομικών Συνεταιρισμών που δεν περιορίζονται μόνο στην οικιστική ανάπτυξη των εκτάσεών τους αλλά στρέφονται και σε εναλλακτικούς τρόπους οικονομικής αξιοποίησης αυτών. Βασική αιτία για τη στροφή αυτή είναι οι μακροχρόνιες αντίξοες οικονομικές, θεσμικές και άλλες συγκυρίες στις οποίες βρέθηκαν οι παλαιοί Ο.Σ..

Οι χρόνιες ταλαιπωρίες από την μη αξιοποίηση των εκτάσεων των Ο.Σ. έφτασαν τα μέλη σε απόγνωση και στα όρια της υπομονής τους και έπαψαν να ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να μειωθούν κατακόρυφα τα έσοδα των Ο.Σ., οι οποίοι ως γνωστόν έχουν μοναδικούς πόρους τις εισφορές των μελών τους.

Η μη αποφορά εσόδων για δεκαετίες επιδείνωσε στο έπακρο την οικονομική κατάσταση των Ο.Σ. και αδυνατούσαν πλέον με τα ταμειακά τους διαθέσιμα να καλύψουν ακόμη και τα λειτουργικά τους έξοδα, η κατάσταση δε αυτή παρέλυσε κυριολεκτικά την λειτουργία τους και οδήγησε, αρκετούς από αυτούς, σε πλήρη εξόντωση και διάλυση, με καταστροφικές οικονομικές συνέπειες για τα μέλη τους.

Οι Ο.Σ. οι οποίοι κατάφεραν να επιβιώσουν έκαναν την δυσάρεστη διαπίστωση, ακόμη και Ο.Σ. που είχαν εντάξει εκτάσεις σε σχέδιο, ότι η οικιστική αξιοποίηση των εκτάσεων από εισφορές και έκτακτες συνδρομές των μελών κατέστη πλέον ανέφικτη και εκτός πραγματικότητας γιατί τα έξοδα ήταν τεράστια και τα μέρη αδυνατούσαν να ανταποκριθούν και να πληρώσουν.

Παράλληλα η απαιτούμενη διαδικασία πολεοδόμησης απεδείχθη εξαιρετικά χρονοβόρα, πολύπλοκη και δαπανηρή και τελικά ατελέσφορη και πολλαπλώς επώδυνη για τους συνεταιριστές οι οποίοι σε καμιά περίπτωση δεν ήταν διατεθειμένοι να περιμένουν και άλλο μετά χρόνια αναμονής και ταλαιπωρίας και κυρίως να συνεχίσουν να επιβαρύνονται με δαπάνες.

Για να αντιμετωπισθεί η δύσκολη κατάσταση οι Ο.Σ. άρχισαν να αναζητούν άλλους τρόπους αξιοποίησης των εκτάσεών τους και έτσι ξεκίνησε δειλά πριν λίγα χρόνια η αναζήτηση επενδυτών. Σε αυτό συνετέλεσε και η εξέλιξη της νομοθεσίας η οποία δίνει πλέον νέες δυνατότητες στους Ο.Σ. οι οποίες παλαιότερα δεν υπήρχαν γιατί οι Ο.Σ. είχαν μόνο οικιστικό προορισμό και σκοπό.

Την τελευταία πενταετία υπάρχουν πλέον Ο.Σ. που προχώρησαν σε πώληση ολόκληρων των εκτάσεών τους, η τμημάτων αυτών ενώ άλλοι κατέφυγαν σε επενδυτές για την ανάπτυξή τους με διάφορους τρόπους. Στην πράξη επικρατεί κυρίως μικτής μορφής αξιοποίηση στην οποία ο επενδυτής αξιοποιεί την έκταση προς όφελος του ιδίου και παρέχει διάφορα ανταλλάγματα στον Ο.Σ. και στα μέλη με διάφορους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις.

Εξυπακούεται ότι όλες οι λεπτομέρειες για τον ακριβή τρόπο μικτής οικονομικής και επενδυτικής αξιοποίηση των εκτάσεων, όσον αφορά το νομικό, τεχνικό, οικονομικό και κατασκευαστικό σκέλος, τα χρονοδιαγράμματα, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και λοιπές σχέσεις της κάθε πλευράς καθορίζονται με συμβάσεις μεταξύ Ο.Σ. και επενδυτή μετά από αποφάσεις και εγκρίσεις των αρμόδιων διοικητικών τους οργάνων και πιθανόν και άλλων Αρχών ή υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης  εφόσον προβλέπονται ή κριθούν απαραίτητες από την κείμενη νομοθεσία.

Από τις μέχρι σήμερα διερευνητικές επαφές με επενδυτικές εταιρείες, οικονομικούς και επιχειρηματικούς κύκλους, θεσμικούς φορείς κλπ μεμονωμένα από Ο.Σ., ή από τον  Συλλογικό Φορέα, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτές για τις μεγάλες εκτάσεις των Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

Από την διερευνητική δράση του Συλλογικού Φορέα μπορούμε να ξεχωρίσουμε ως σοβαρές περιπτώσεις το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-ΤΕΕ και την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ENTERPRISE GREECE.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ Στασινός δήλωσε, τόσο κατά την ομιλία του στον ΔΣΑ όσο και στις συναντήσεις με τον Συλλογικό Φορέα, ότι μπορεί να βοηθήσει στην προσέλκυση επενδυτών γιατί γνωρίζει επενδυτές που ενδιαφέρονται για τις εκτάσεις Ο.Σ. στους οποίους μπορεί να μεσολαβήσει και να μας φέρει σε επαφή.

Επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι υπηρεσιακοί παράγοντες στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ENTERPRISE GREECE έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εκτάσεις των Ο.Σ. και τόνισαν ότι εκδηλώνεται ενδιαφέρον από επενδυτές του εξωτερικού.

Τέλος έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον υπάρχει και από τον Δήμο Λουτρακίου για τις εκτάσεις των δεκαπέντε Ο.Σ. που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Ο Δήμαρχος κ Γκιώνης, ένθερμος υποστηρικτής της επενδυτικής αξιοποίησης των εκτάσεων των Ο.Σ. της περιοχής του, υποσχέθηκε την αμέριστη συνδρομή του στην προσέλκυση επενδυτών.

Οι παραπάνω φορείς έκαναν σαφές ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει το πρώτο βήμα και να ενδιαφερθεί σοβαρά ένας επενδυτής είναι να υπάρχει σαφής και συγκεκριμένη απόφαση του τι θέλει να κάνει ο Συνεταιρισμός. Χρειάζεται συνεπώς από τον ενδιαφερόμενο Ο.Σ. ένας συνοπτικός φάκελος με σύντομες πληροφορίες για τον Συνεταιρισμό και την κατάστασή του, απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ο.Σ. (που προφανώς υπονοείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης) για το είδος της επένδυσης που επιδιώκει και ένα σύγχρονο τοπογραφικό της έκτασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ENTERPRISE GREECE επεσήμανε ότι διαθέτει υπηρεσιακό επιστημονικό προσωπικό με γνώσεις σε πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, χωροταξικά και λοιπά θέματα σχετικά με τους Ο.Σ. και μπορούν να βοηθήσουν ακόμη και προς την κατεύθυνση επίλυσης συναφών εκκρεμοτήτων.

Τόσο το ΤΕΕ όσο και η ENTERPRISE GREECE πρότειναν να αρχίσει σύντομα ένα είδος συνεργασίας με τον Συλλογικό Φορέα για τον εντοπισμό εκτάσεων Ο.Σ. οι οποίες είναι διαθέσιμες για επενδυτική αξιοποίηση. Η συνεργασία θα αναπτυχθεί μέσω του Συλλογικού Φορέα με την έννοια ότι οι Ο.Σ. μέλη θα ετοιμάσουν συνοπτικό φάκελο για τον Φορέα ο οποίος στη συνέχεια θα δρομολογήσει συναντήσεις με τους ανωτέρω φορείς με την παρουσία των ενδιαφερόμενων Ο.Σ..

Είναι γεγονός ότι η εξέλιξη αυτή έχει αναπτερώσει το ηθικό και τις ελπίδες πολλών παλαιών Ο.Σ. οι οποίοι βρίσκονται σε στασιμότητα και τέλμα όσον αφορά την οικιστική αξιοποίηση των εκτάσεών τους.

Η εναλλακτική αξιοποίηση των εκτάσεων των Ο.Σ. είναι ένα νέο πεδίο που υπόσχεται αναπτυξιακές προοπτικές για τους Ο.Σ. γιατί το μεγάλο ατού των Οικοδομικών Συνεταιρισμών είναι ότι κατέχουν μεγάλες και πολύ μεγάλες εκτάσεις οι οποίες προσφέρονται για πολλαπλές αναπτυξιακές, περιβαλλοντικές και οικονομικές  δομές και χρήσεις.

 

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις