Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

14/05/2021 - Επαναδραστηριοποίηση Συλλογικού Φορέα

 

Επαναδραστηριοποίηση Συλλογικού Φορέα

Ο Συλλογικός Φορέας που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη των κοινών θεμάτων των Οικοδομικών Συνεταιρισμών πανελλαδικά, οι οποίο ξεπερνούν πλέον τα 200 μέλη με τετρακόσιες περίπου χιλιάδες οικογένειες, βρίσκεται επί των επάλξεων όλη την μακρά περίοδο της καραντίνας.

Παρά την πανδημία η Διοικητική Επιτροπή βρισκότανε συνεχή συνεργασία με εκπροσώπους της Κεντρικής Διοίκησης για την προώθηση των θεμάτων των Ο.Σ., σε αρκετά από τα οποία δρομολογήθηκε η επίλυσή τους.

Εντός του Ιουνίου με την λήξη όλων των απαγορευτικών μέτρων ο Φορέας σκοπεύει να αρχίσει δυναμικά την συλλογική του δράση με την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων των μελών, οι οποίες έχουν σταματήσει  περίπου ενάμιση χρόνο.

Πρόσφατα η Διοικητική Επιτροπή του Συλλογικού Φορέα απέστειλε υπηρεσιακό έγγραφο στα μέλη για την τρέχουσα κατάσταση και την εξέλιξη των ανοιχτών θεμάτων των Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

Ακολουθεί αυτούσιο το έγγραφο προς ενημέρωσή σας.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ζήνωνος 4α  T.K. 10431 - ΑΘΗΝΑ                                                       Αθήνα 14-5-2021
Τηλ.: 2105236627  – 2107629974                                                        Αρ.Πρωτ.: 12

Κιν: 6977207738                                                                        email: opanspe@otenet.gr
                                                                                                                    
gromeou@otenet.gr
                                                                                                          
webwww.opanspe.gr

ΠΡΟΣ
Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς
Μέλη Επιτροπής Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης

ΘΕΜΑ: Έναρξη συνεδριάσεων Συλλογικού Φορέα 

 

Αγαπητά μέλη
Στα πλαίσια της ευρύτερης συλλογικής μας δράσης για υποστήριξη της οποίας δημιουργήσαμε τον Φορέα μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις τρέχουσες εξελίξεις των θεμάτων μας.

Κατ’ αρχήν ευχόμαστε να είμαστε όλοι καλά για να ξαναρχίσουμε τις συνεδριάσεις του συλλογικού μας οργάνου γιατί όπως όλα δείχνουν επανερχόμαστε πλέον έστω και με αργούς, αλλά σταθερούς, ρυθμούς στην κανονικότητα.

Έτσι πιστεύουμε εντός του Ιουνίου να ξεκινήσουν οι συναντήσεις μας γιατί παρά την πανδημία τρέχουν και εξελίσσονται συγχρόνως και σε πολλά επίπεδα τα ανοιχτά θέματα των Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

Γ.Ε.ΜΗ.
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νόμου 4635/2019 στις οποίες εντάσσονται και οι Ο.Σ.,  όλες οι νομικές οντότητες έχουν υποχρέωση να εγγραφούν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο είναι το Εθνικό Μητρώο οικονομικής δραστηριότητας και   εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα πράξεων, στοιχείων ή και δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων.

Για διευκόλυνση των μελών μας (που δεν έχουν μέχρι στιγμής εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ) όσον αφορά την διαδικασία εγγραφής τους και μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του  Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει (ηλεκτρονικά) κάθε Ο.Σ. για την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι τα ακόλουθα:

1. Καταστατικό σύστασης θεωρημένο από το Ειρηνοδικείο
2. Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό
3. Πιστοποιητικό Μεταβολών από Ειρηνοδικείο
4. Ταυτότητες των μελών του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Πρακτικό Συνέλευσης ( Γ.Σ. και Δ.Σ.) εκλογής και ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου
6. Την εικόνα από το TAXIS όπου αναγράφεται το ΑΦΜ , η έδρα και το αντικείμενο του Συνεταιρισμού.
7. Αίτηση εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε σχετικό άρθρο στην ιστοσελίδα www.opanspe.gr στη στήλη Νέα - Ανακοινώσεις με τίτλο Θεσμικές εξελίξεις για Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς-Εποπτεία Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.

 

ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Το σημαντικότερο θέμα για τους Ο.Σ. με δασικές εκτάσεις που δημιουργεί αφάνταστη ταλαιπωρία στην εύρυθμη λειτουργία τους και στις Διοικήσεις τους, παρά το γεγονός ότι παρέμεινε σε χειμερία νάρκη λόγω πανδημίας, δεν θα πρέπει να θεωρείται στάσιμο γιατί δεν σταμάτησε τη μακρά περίοδο της καραντίνας η επικοινωνία της Διοικητικής Επιτροπής με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυση του θέματος.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Στις άμεσες προτεραιότητες του Φορέα είναι και η πραγματοποίηση της σοβαρής  επιστημονικής εκδήλωσης για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. των δασικών εκτάσεων των Οικοδομικών Συνεταιρισμών, η προετοιμασία της οποίας δεν σταμάτησε όλο αυτό το διάστημα. Οι ομιλητές, η θεματολογία και άλλα διαδικαστικά και ουσιαστικά θέματα είναι σε ετοιμότητα, και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί άμεσα.

Λόγω καραντίνας παραμένουν σε εκκρεμότητα πολλά πολεοδομικά ζητήματα, θέματα δασικών χαρτών και πολλά άλλα λειτουργικής φύσεως θέματα, τα οποία προς το παρόν δεν μπορούν να προχωρήσουν αν δεν επανέλθει τελείως η κανονικότητα γιατί τα σχετικά ζητήματα δεν μπορούν να λυθούν μόνο με έγγραφα, απαιτούν επιπλέον και προσωπικές παρεμβάσεις σε εκπροσώπους της Κεντρικής Διοίκησης.

Τελειώνοντας θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι για οποιοδήποτε θέμα η ερώτημα τα μέλη  μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά.

 

Με εκτίμηση   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γεωργία Ρωμαίου Πρόεδρος
Νίκος Αποστολόπουλος Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Τσιώνης Γενικός Γραμματέας

 

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις