Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

10/10/2016 - Συνεδρίαση Επιτροπής

Στην πρόσφατη συνεδρίαση των μελών του Συλλογικού Φορέα της «Επιτροπής Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ.» πραγματοποιήθηκε εκτενής ενημέρωση για τις εξελίξεις στα τρέχοντα ζητήματα των Ο.Σ. και την συλλογική τους υποστήριξη.

Μείζον θέμα στην συζήτηση υπήρξε η ανάγκη σύστασης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία θα συνδράμει ουσιαστικά στην συστηματική διερεύνηση της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας όπου εντάσσονται και ρυθμίσεις για τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, με επίκεντρο τις παρεμβάσεις που χρειάζονται ακόμα στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για την προώθηση των θεμάτων των Ο.Σ. και την προετοιμασία σχετικών προτάσεων.
Σκοπός της υπό σύσταση Επιτροπής θα είναι η διαρκής υποστήριξη των σύνθετων λειτουργικών θεμάτων των Ο.Σ. και η προσπάθεια επίλυσης πολυεπίπεδων ζητημάτων, επιστημονικού κυρίως ενδιαφέροντος, τα οποία απαιτούν νομοθετικές ρυθμίσεις.

Τα μέλη ενημερώθηκαν και για άλλα ανοιχτά θέματα (εναρμόνιση καταστατικών, παρατάσεις έργων υποδομής, ανταλλαγές εκτάσεων, διαγραφές μελών, κληρονομικά δικαιώματα επί μερίδων κ.λπ.) ενώ παράλληλα αποφασίστηκε η κλιμάκωση των συλλογικών ενεργειών με ιδιαίτερη έμφαση στις επαφές της Επιτροπής με πολιτικά πρόσωπα και θεσμικούς φορείς για να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι προσπάθειες και οι θέσεις των Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

Μετά την εκ νέου παράταση στην Διαβούλευση του νέου Νομοσχεδίου «Για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» το σώμα αποφάσισε να είναι σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο παρεμβάσεων, σε περίπτωση που δρομολογηθούν ρυθμίσεις αντίθετες με το θεσμικό καθεστώς των Ο.Σ., μολονότι το περιεχόμενο του νόμου δεν ακουμπά ούτε επηρεάζει τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς δεδομένου ότι το κέντρο βάρους του νέου νομοσχεδίου εντοπίζεται στην αποκατάσταση και θεραπεία των πληγών που έχουν επιφέρει στην Ελληνική πραγματικότητα οι κατά καιρούς αυθαίρετες κατασκευές.
Και είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι σε όσες εκτάσεις Ο.Σ. δεν προχώρησε η οικιστική τους αξιοποίηση και η στεγαστική αποκατάσταση των μελών τους δεν υπάρχει ούτε μία αυθαίρετη οικοδομή !!!!.

Συνεπώς επ’ αφορμή του νέου νομοσχεδίου δικαιώνονται για άλλη μια φορά οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί και γίνεται ευρύτερα αποδεκτό πλέον ότι αδίκως είχαν θεωρηθεί παλαιότερα από παραπληροφορημένη μερίδα της κοινής γνώμης, ως καταπατητές και οικοπεδοφάγοι.

Η αποκατάσταση ευρύτερα της κοινής γνώμης και της Πολιτείας απέναντι στους Ο.Σ. οφείλεται αναμφισβήτητα στον ομαδικό αγώνα του Φορέα μας την τελευταία τετραετία.

Σχετικά Άρθρα
 • Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ. προγραμματίζει συνεδρίαση την Παρασκευή 29-11-2019, ώρα 12.00 στα γραφεία Ζήνωνος 4, για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.
 • Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ. προγραμματίζει συνεδρίαση την Τετάρτη  18-9-2019, ώρα 13.00 στα γραφεία Ζήνωνος 4, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.
 • Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων του Συλλογικού φορέα το τελευταίο τρίμηνο, συζητήθηκε μεταξύ των άλλων και η υποχρέωση των Ο.Σ. να τηρούν Ειδικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 του νόμου 4557/2018.
 • Στην πρώτη συνεδρίαση της «Επιτροπής Πρωτοβουλίας & Συλλογικής Δράσης Ο.Σ.» μετά το θέρος, επικαιροποιήθηκαν τα ανοικτά θέματα που αφορούν τους Ο.Σ. προκειμένου να γίνουν από τον Συλλογικό Φορέα ενέργειες και παρεμβάσεις προς τη νέα Κυβέρνηση για την...
 • Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ. κατόπιν επιθυμίας πολλών μελών προγραμματίζει συνεδρίαση την Τετάρτη 17-7-2019, ώρα 13.00 στα γραφεία Ζήνωνος 4, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.
 • Με μεγάλη παρουσία μελών συνεδρίασε μετά τις Εθνικές Εκλογές ο Συλλογικός Φορέας «Επιτροπή Πρωτοβουλίας & Συλλογικής Δράσης Ο.Σ.» προκειμένου να επικαιροποιηθεί η ατζέντα των θεμάτων που απασχολούν τους Ο.Σ. και να δρομολογηθούν τα επόμενα βήματα και...
 • Στόχοι και πρόγραμμα δράσης ενόψει Αυτοδιοικητικών & Εθνικών Εκλογών
 • Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ. προγραμματίζει συνεδρίαση την Πέμπτη 13-09-2018, ώρα 13.30 στα γραφεία Ζήνωνος 4, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα.
 • Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ. προγραμματίζει συνεδρίαση την Πέμπτη 26-07-2018, ώρα 13.30 στα γραφεία Ζήνωνος 4, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα.
 • Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ. προγραμματίζει συνεδρίαση την Πέμπτη  28-06-2018, ώρα 13.30 στα γραφεία Ζήνωνος 4 για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
 • Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ. προγραμματίζει συνεδρίαση την Πέμπτη  14-06-2018, ώρα 13.30 στα γραφεία Ζήνωνος 4 για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα
 • Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συλλογικού Φορέα παρουσιάστηκαν οι σημαντικότερες εν εξελίξει δράσεις της «Επιτροπής Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ.», με ιδιαίτερη αναφορά στην πρόσφατη επιτυχία της εναρμόνισης των καταστατικών πο...
 • Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ. προγραμματίζει συνεδρίαση την Τετάρτη  16-05-2018, ώρα 13.00 στα γραφεία Ζήνωνος 4 για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα
 • Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ. προγραμματίζει συνεδρίαση την Τετάρτη  18-04-2018, ώρα 13.00 στα γραφεία Ζήνωνος 4 για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
 • Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ. προγραμματίζει συνεδρίαση την Παρασκευή  23-03-2018, ώρα 13.00 στα γραφεία Ζήνωνος 4 για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
 • Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ. προγραμματίζει συνεδρίαση την Παρασκευή 23-02-2018, ώρα 12.30 στα γραφεία Ζήνωνος 4 για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
 • Μετά την δωδεκάμηνη παράταση που δόθηκε με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (Ν. 4465/2017 άρ. 45) η εναρμόνιση των καταστατικών αποτέλεσε το μοναδικό θέμα ημερήσια διάταξης της πρόσφατης συνεδρίασης της Επιτροπής Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ...
 • Στην πρόσφατη συνεδρίαση των μελών του Συλλογικού Φορέα της «Επιτροπής Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ.» πραγματοποιήθηκε εκτενής ενημέρωση για τις εξελίξεις στα τρέχοντα ζητήματα των Ο.Σ. και την συλλογική τους υποστήριξη.
 • Ο Συλλογικός Φορέας βρίσκεται σε συνεχή κινητικότητα λόγω των ανοιχτών θεμάτων των Οικοδομικών Συνεταιρισμών σε πολλά επίπεδα και γίνονται αλλεπάλληλες συναντήσεις ενόψει των εξελίξεων στα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τα μέλη του.
 • Σε συνέχεια της συνεδρίασης της Επιστημονικής Επιτροπής, της Επιτροπής Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ., η οποία ασχολήθηκε με την επεξεργασία του νομοσχεδίου του ΥΠΑΠΕΝ για τους Δασικούς Χάρτες,
 • Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Συλλογικού Φορέα «Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ.» τα μέλη ασχολήθηκαν κατ’ αρχάς με τα αποτελέσματα της ετήσιας επιστημονικής εκδήλωσης.