Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

08/07/2016 - Δράσεις και Κανόνες Λειτουργίας της Επιτροπής Πρωτοβουλίας

 

Δράσεις και Κανόνες Λειτουργίας της Επιτροπής Πρωτοβουλίας

Ο Συλλογικός Φορέας βρίσκεται διαρκώς σε κινητικότητα επειδή τα ανοιχτά θέματα των Οικοδομικών Συνεταιρισμών τρέχουν σε πολλά επίπεδα συγχρόνως.

Οι συσκέψεις έχουν πυκνώσει για πρέπει να καθοριστούν οι  προτεραιότητες και η τακτική που θα ακολουθηθεί για την υποστήριξη όλων των εκκρεμών θεμάτων.

Την τρέχουσα περίοδο βρίσκονται στο επίκεντρο δύο ζητήματα που απασχολούν σοβαρά πολλούς Ο.Σ. και έχουν να κάνουν με τις παρατάσεις προθεσμιών για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και για την εναρμόνιση των καταστατικών. Για την προώθηση των θεμάτων αυτών γίνονται αλλεπάλληλες προσπάθειες από τον Φορέα σε επίπεδο πολικής ηγεσίας, προκειμένου να επιλυθούν με νομοθετική ρύθμιση.

Μείζον θέμα που έχει αναζωπυρωθεί το τελευταίο δίμηνο είναι ο ΕΝΦΙΑ, ο οποίος ενώ είχε κοπάσει για κάποιο διάστημα, βρίσκεται πάλι σε έξαρση γιατί οι ΔΟΥ επανήλθαν δριμύτερες και  μάλιστα αυτή τη φορά προχωρούν απαράδεκτα και σε δεσμεύσεις ατομικών τραπεζικών λογαριασμών μελών της Διοίκησης για χρέη των Ο.Σ., όταν ο νόμος 4223/2013 περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων  εξαιρεί ρητά από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ τα ακίνητα στα οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση, όπως εν προκειμένω οι εκτάσεις παλαιών Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

Τα θέματα των Ο.Σ. που ζητούν απαντήσεις και ρυθμίσεις είναι πολλά γιατί οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί αντιμετωπίζουν σωρεία διαφορετικών προβλημάτων ο καθένας (πολεοδομικά, ανταλλαγές εκτάσεων, διοικητικά, διαγραφές μελών, κτηματολόγιο, ιδιοκτησιακά ζητήματα, κληρονομική διαδοχή και δικαιώματα επί συνεταιριστικών μερίδων, ανάρτηση δασικών χαρτών, ενστάσεις / διαδικαστικές εκκρεμότητες, δικαιώματα / υποχρεώσεις μελών με την νέα νομοθεσία και πολλά άλλα).

Για την διαφορετικότητα των ζητημάτων έχει αναπτυχθεί πολλές φορές γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος για την καλύτερη αντιμετώπισή τους και το σώμα έκρινε τελικά ότι για την σωστή διαχείριση διαφορετικών θεμάτων πρέπει, από την γενική κατηγοριοποίηση των συνολικών θεμάτων, να επιλέγονται και να μπαίνουν προς συζήτηση τα θέματα που απασχολούν την πλειονότητα των Ο.Σ..

Αυτόν τον κανόνα ακολουθεί σε πάγια βάση ο Συλλογικός Φορέας ο οποίος λειτουργεί με διαφάνεια και αντιμετωπίζει ισότιμα όλα ανεξαιρέτως τα μέλη.

Όσον αφορά τα εξειδικευμένα θέματα, θα έρχονται προς συζήτηση σε ειδικές συσκέψεις σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά από αιτήματα μελών, και στις συνεδριάσεις αυτές θα προσέρχονται κυρίως οι συγκεκριμένοι Ο.Σ. που τους αφορούν και τους απασχολούν, χωρίς φυσικά να αποκλείεται η συμμετοχή οποιουδήποτε άλλου μέλους Ο.Σ. το επιθυμεί, δεδομένου ότι οι προσκλήσεις αποστέλλονται πάντοτε σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη για λόγους ίσης μεταχείρισης, σωστής ενημέρωσης και διαφάνειας.

Τα πορίσματα από τις ειδικές συνεδριάσεις και τα ειδικά θέματα θα ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα μας για να ενημερώνονται όλα τα μέλη γιατί μπορεί αυτή την στιγμή να προβληματίζουν μόνο ορισμένους Ο.Σ., στο άμεσο μέλλον όμως θα τα βρουν μπροστά τους και οι υπόλοιποι συνεταιρισμοί οι οποίοι θα αναγκασθούν να τα αντιμετωπίσουν.

Εντωμεταξύ μετά από γενικότερη διερεύνηση σε εκτεταμένη κλίμακα μεταξύ των μελών διαπιστώνεται ότι υπάρχουν εκτάσεις Ο.Σ. στις οποίες έχουν εκλείψει τα κωλύματα και οι απαγορεύσεις του παρελθόντος και είναι πλέον ώριμες για αξιοποίηση, γεγονός που ανοίγει μεγάλες προοπτικές για οικονομική ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας και της Ελληνικής Οικονομίας.

Εν όψει των δεδομένων αυτών ο Συλλογικός Φορέας προχωρά στην επεξεργασία σχετικών προτάσεων προς την Πολιτική Ηγεσία για την προώθηση θεμάτων των Ο.Σ. μείζονος πολεοδομικού και αναπτυξιακού ενδιαφέροντος.

Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ο σημαντικός ρόλος του Συλλογικού Φορέα. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, καθίσταται απολύτως αναγκαίο το συλλογικό όργανο για να εκφραστούν ομαδικά οι Ο.Σ. και να ασκήσουν παρεμβάσεις για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα ζητήματα τους.

Κυρίως όμως μέσω της Επιτροπής Πρωτοβουλίας έρχεται στην επιφάνεια το μέγεθος των κοινωνικών προβλημάτων των Ο.Σ. και ο τεράστιος αριθμός πολιτών που ταλαιπωρούνται αδίκως επί σειρά ετών και ευαισθητοποιείται η Πολιτεία για την αποκατάσταση αδικιών και λαθών που έχουν συντελεστεί εις βάρος των Ο.Σ. και των χιλιάδων απλών πολιτών μελών τους.

Ειδικά τώρα που το μεγάλο ζητούμενο στον τόπο μας είναι η ανάπτυξη, ο ρόλος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας καθίσταται ιδιαίτερα επίκαιρος και νευραλγικός γιατί με την υπεύθυνη συλλογική δράση θα αναδειχθεί η αναπτυξιακή διάσταση των Ο.Σ. οι οποίοι με την αξιοποίηση των εκτάσεών τους μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά στο περιβάλλον, στον άνθρωπο και στην ανάπτυξη της πατρίδας μας.

 

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις