Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρεία σύσκεψη Συλλογικού Φορέα

 

Ευρεία σύσκεψη Συλλογικού Φορέα

Στόχοι και πρόγραμμα δράσης ενόψει Αυτοδιοικητικών & Εθνικών Εκλογών

 

Με την συμμετοχή σαράντα και πλέον προέδρων Διοικητικών Συμβουλίων Οικοδομικών Συνεταιρισμών συνεδρίασε μετά τις Δημοτικές Εκλογές, ο Συλλογικός Φορέας «Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ.» προκειμένου να αποτυπωθεί η  τρέχουσα κατάσταση, να ενημερωθεί το σώμα για την δράση του Φορέα κατά την προεκλογική περίοδο των Δημοτικών/Περιφερειακών εκλογών και να αποφασισθεί η περαιτέρω πορεία και το κοινό πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη των θεμάτων που μας απασχολούν, ενόψει της επίσπευσης των εθνικών εκλογών.

 

_________________

Όπως ενημερώθηκε το σώμα, στις πρόσφατες Αυτοδιοικητικές εκλογές Α & Β βαθμού, ο Φορέας ανέπτυξε πολύπλευρη συλλογική δράση με ενημέρωση υποψηφίων Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών διαφόρων πολιτικών χώρων για τις προοπτικές των Ο.Σ., τονίζοντας ότι η Αυτοδιοίκηση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ευρύτερων περιοχών όπου εντάσσονται εκτάσεις Οικ. Συνεταιρισμών.

Υποστήριξε ένθερμα και σθεναρά σε αυτοδιοικητικά και πολιτικά πρόσωπα το έργο και την δυναμική των Ο.Σ. από κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πλέον αναπτυξιακής σκοπιάς και επεσήμανε τον νευραλγικό τους ρόλο στην κοινωνία, οι οποίοι είναι θεσμικοί φορείς ευρύτερου ενδιαφέροντος που οι πολλαπλές αρμοδιότητές τους καλύπτουν μεγάλο φάσμα σε τομείς και όργανα της κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι παρεμβάσεις του Φορέα είχαν απόλυτη επιτυχία.

Όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι που ανήκαν σε διαφορετικούς συνδυασμούς και πολιτικούς χώρους τάχθηκαν υπέρ των θέσεων των Ο.Σ. και υποσχέθηκαν την αμέριστη συμπαράστασή τους στα ζητήματά μας γιατί αναγνωρίζουν ότι είναι βαθειά κοινωνικά, ενώ παράλληλα υπόσχονται οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος.

 

____________________

Όσον αφορά τις επερχόμενες Εθνικές Εκλογές τα μέλη απεφάσισαν ομόφωνα να κλιμακωθούν οι συλλογικές ενέργειες κατά την προεκλογική περίοδο με δυναμικές παρεμβάσεις του Συλλογικού Οργάνου σε πολιτικά πρόσωπα και υποψηφίους διαφόρων πολιτικών κομμάτων, που θα είναι οι αυριανοί βουλευτές και μέλη της Κεντρικής Διοίκησης, για να υποστηρίξουμε και πάλι ένθερμα τα θέματά μας.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του σώματος, ο κυρίαρχος στόχος του Συλλογικού Φορέα κατά την προεκλογική περίοδο είναι η ενημέρωση κομμάτων, πολιτικών και θεσμικών φορέων της Κεντρικής Διοίκησης για το καθεστώς που επικρατεί σήμερα στις εκτάσεις των Ο.Σ., οι οποίες αποτελούν πλέον ένα ώριμο πεδίο οικιστικών αναπτύξεων και επενδύσεων, υψηλής απόδοσης που μπορεί να δημιουργήσει οικονομική ανάπτυξη.

Είναι γεγονός ότι ο Φορέας έκανε μεγάλο αγώνα προκειμένου να αναδείξει την αναπτυξιακή πλευρά των Ο.Σ..

Με συνεχείς επαφές και συναντήσεις ενημέρωσε υποψηφίους διαφορετικών πολιτικών κομμάτων ότι έχουν εκλείψει αρκετά κωλύματα που εμπόδιζαν στο παρελθόν την αξιοποίηση των εκτάσεων Ο.Σ. (μετά από πολεοδομικές ρυθμίσεις, κτηματολόγιο, ανάρτηση δασικών χαρτών, κλπ και δικαστικές αποφάσεις) και σήμερα έχουν αποδεσμευθεί μεγάλες εκτάσεις οι οποίες προσφέρονται για σύγχρονες αναπτυξιακές δομές και παρεμβάσεις  που θα δώσουν ώθηση στον κατασκευαστικό κλάδο και θα ενεργοποιήσουν την οικοδομή η οποία έχει βαλτώσει.

Επιπλέον, με τις νέες κατευθύνσεις εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής και επιστήμης που συνδυάζουν τον ενεργειακό με τον πολεοδομικό και τον  χωροταξικό σχεδιασμό, η αξιοποίηση των εκτάσεων αυτών θα προωθήσει καινοτόμες οικολογικές τεχνολογίες για περιβαλλοντική προστασία και ενεργειακή επάρκεια και θα δώσει ρεαλιστικές προοπτικές και κίνητρα για οικονομική ανάπτυξη, καλύπτοντας κοινωνικές ανάγκες ευρέως φάσματος πολιτών.

Η ανταπόκριση των πολιτικών υπήρξε ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Οι υποψήφιοι συμφώνησαν για τις προοπτικές που ανοίγονται από την αξιοποίηση των εκτάσεων των Ο.Σ., οι οποίες πέραν της οικονομικής ανάπτυξης, έχουν, ειδικά για τους παλαιούς Ο.Σ., και τεράστιο κοινωνικό υπόβαθρο γιατί αποκαθιστούν την μεγάλη αδικία που έγινε σε βάρος χιλιάδων απλών πολιτών, μελών Ο.Σ., που ταλαιπωρήθηκαν αδικαιολόγητα τα τελευταία πενήντα χρόνια.

 

_________________

 

Κατά την πραγματοποιηθείσα ευρεία σύσκεψη τα μέλη αποφάσισαν επίσης ομόφωνα και για έναν άλλο σημαντικό στόχο των Ο.Σ που έχει να κάνει με την θεσμική υποστήριξη του έργου και του σκοπού τους.

Τα παρόντα μέλη έκριναν ότι κατά την προεκλογική περίοδο ο Συλλογικός Φορέας δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην ανάδειξη της αναπτυξιακής (& κοινωνικής-περιβαλλοντικής) διάστασης των Ο.Σ αλλά οφείλει να επισημάνει με τις παρεμβάσεις του στα διάφορα κόμματα και πρόσωπα ένα επίσης πολύ σοβαρό κεφάλαιο που αφορά το μέλλον, την βιωσιμότητα και την περαιτέρω πορεία των Ο.Σ..

Οι Οικ. Συνεταιρισμοί μπορούν να προσφέρουν πολλά στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στην οικονομική ανάπτυξη με τις εκτάσεις τους.

Ωστόσο για να γίνει αυτό είναι απαραίτητη, εκτός από την συλλογική δράση του Φορέα, και η ενεργός συμμετοχή και συνδρομή της πολιτείας σε θέματα συνεταιριστικής πολιτικής αναφορικά με την λειτουργία  και  την δράση  των  Ο.Σ.

Επιβάλλεται συνεπώς η σύσταση αρμοδίου Θεσμικού Οργάνου/Δομής σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να υποστηρίξει συντονισμένα και αποτελεσματικά (και όχι μεμονωμένα και αποσπασματικά) το αναπτυσσόμενο πεδίο των Ο.Σ. που συνεχώς γιγαντώνεται πανελλαδικά.

Ο Συλλογικός Φορέας υποστήριξε την αναγκαιότητα του θεσμικού οργάνου με σωρεία παρεμβάσεων σε πολιτικούς διαφορετικών παρατάξεων οι οποίοι  επιδοκίμασαν την πρόταση και τοποθετήθηκαν θετικά στην σύσταση του σχετικού οργάνου, η οποία άλλωστε προβλέπεται από την νομοθεσία.

 

Είναι γεγονός ότι έχει ωριμάσει η αντίληψη σε πολιτικούς και πολίτες ότι για αποτελεσματική διαχείριση μεγάλων θεμάτων, όπως η αξιοποίηση εκτάσεων Ο.Σ. πάνω από 200.000 στρέμματα, απαιτείται υπεύθυνη προσέγγιση με σχεδιασμό, πρόγραμμα και κατάλληλη υποδομή και κυρίως με αμφίπλευρη συνεργασία μεταξύ πολιτείας και Οικ. Συνεταιρισμών.

Αυτές ακριβώς τις ουσιαστικές και σημαντικές προϋποθέσεις θα εξασφαλίσει το θεσμικό όργανο το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο για την αναπτυξιακή πορεία των Ο.Σ..

 

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις