Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η λειτουργία του Συνεταιρισμού μας

Ο Συνεταιρισμός αποτελεί για τα μέλη του την μόνη έγκυρη πηγή ενημέρωσης για τα θέματα που διαχειρίζεται και τον αφορούν.
Με αφορμή ανυπόστατες φήμες περί διαλύσεως του Συνεταιρισμού που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα στο Ντράφι, πολλά μέλη μας κάτοικοι ζήτησαν να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας το σχετικό άρθρο από την τελευταία έντυπη ενημέρωση που έγινε ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του περασμένου Νοεμβρίου, στο οποίο εμπεριέχεται σοβαρή και τεκμηριωμένη ενημέρωση για την νομότυπη λειτουργία του Συνεταιρισμού.

Προς ικανοποίηση της επιθυμίας των Ντραφιωτών μελών μας  αλλά και για την ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών αναδημοσιεύουμε το άρθρο αυτό με το οποίο ο Συνεταιρισμός, ως υπεύθυνος θεσμικός φορέας, δίνει στη δημοσιότητα και προς πάσα κατεύθυνση συγκεκριμένα στοιχεία και πληροφορίες ώστε να μπορεί ο οιοσδήποτε να ελέγξει την βασιμότητα και ορθότητα του περιεχομένου και συγχρόνως να λάβει σωστή ενημέρωση για να μην παραπλανάται από άτομα που δεν γνωρίζουν η έχουν εσφαλμένη πληροφόρηση για την ομαλή λειτουργία του Συνεταιρισμού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί αυτούσιο το άρθρο από την έντυπη ενημέρωση του Οκτωβρίου 2018/τεύχος 17.

Η εξέλιξη του Συνεταιρισμού μας

Ο Συνεταιρισμός θα λειτουργεί ακόμη για άλλα 40 χρόνια, με απεριόριστο δικαίωμα παράτασης του χρόνου λειτουργίας του.

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ο ΠΑΝ  λειτουργεί απρόσκοπτα παραπάνω από εξήντα χρόνια έχοντας στο ενεργητικό του πρωτοφανή έργα υποδομής στο Ντράφι, ενώ η Μαυρολίμνη οδεύει πλέον στην τελική λύση  .
Ο θεσμός των Οικοδομικών Συνεταιρισμών είναι πολύ παλαιός. Ξεκίνησε πριν 75 σχεδόν χρόνια για να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα της χώρας και το κράτος υποστήριξε θεσμικά την δράση τους με πληθώρα ειδικής νομοθεσίας ώστε οι πολίτες να αποκτήσουν στέγη με νομιμότητα και ασφάλεια. Συνεπώς οι Ο.Σ. είναι θεσμικοί φορείς καθόσον διέπονται από ειδική νομοθεσία ενώ αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα και λειτουργούν νόμιμα υπό κρατική εποπτεία και παρέμβαση.
Το έτος 2011 (ν. 4030/11) η Πολιτεία εντάσσει τους Ο.Σ. στη νομοθεσία περί αστικών συνεταιρισμών (Ν. 1667/1986) με υποχρέωση να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους μέχρι 25-11-2013. Με την ένταξη στο νέο νομοθετικό πλαίσιο διευρύνεται και αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο ο θεσμικός ρόλος των Ο.Σ. και εκτός των άλλων υπόκεινται πλέον στην εποπτεία δύο Υπουργείων (Υπουργείο Οικονομικών για την διοίκηση και οικονομική διαχείριση και ΥΠΕΝ για πολεοδομικά ζητήματα και χρήσεις γης).
Ο Συνεταιρισμός μας πρωτοστάτησε μέσω του Συλλογικού Φορέα στην εναρμόνιση των καταστατικών και πολλών άλλων Ο.Σ., ενώ είναι μεταξύ των πρώτων που υπέβαλλε εμπρόθεσμα τα έγγραφά του στο Ειρηνοδικείο και εναρμόνισε το καταστατικό του εντός της αρχικής προθεσμίας.
Το εναρμονισμένο καταστατικό μας εγκρίθηκε με την πράξη 14/3-2-2014 του Ειρηνοδικείου Αθηνών στην οποία ορίζεται η διάρκεια λειτουργίας του Συνεταιρισμού για 40 ακόμη έτη, ενώ υπάρχει απεριόριστο δικαίωμα παρατάσεων του χρόνου λειτουργίας του.

Επειδή μεγάλος αριθμός Ο.Σ. δεν κατάφερε να εναρμονίσει εμπρόθεσμα τα καταστατικά του για συγκυριακούς λόγους μετά από παρεμβάσεις μας στο Υπ. Οικονομικών παρετάθη η αρχική προθεσμία με μια σειρά νόμων (Ν 4223/2013, Ν. 4315/2014 & Ν 4465/2017) μέχρι την 4-4-2018, η οποία έληξε και πρόσφατα έγινε νέα παρέμβαση για νέα παράταση.
Για να μην υπάρχει το παραμικρό ίχνος αμφιβολίας, ή αμφισβήτησης για την κανονική και νομότυπη λειτουργία του Συνεταιρισμού, όλα τα παραπάνω τα έχουμε γράψει και ξαναγράψει στις εφημερίδες μας, στα έγγραφά και στις ηλεκτρονικές ενημερώσεις προς τα μέλη μας, τα έχουμε κατ’ επανάληψη αναφέρει στις Γενικές μας Συνελεύσεις και έχουν γραφεί στα πρακτικά, ενώ οι πληροφορίες αυτές έχουν πάρει ευρεία δημοσιότητα στην ιστοσελίδα μας και προς πάσα κατεύθυνση προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το νέο τοπίο της ενημέρωσης, όπως διαμορφώνεται από την εξάπλωση και τη νέα δυναμική των ενημερωτικών μέσων του διαδικτύου, που παρέχει απεριόριστες δυνατότητες πληροφόρησης.

Συνεπώς κάποια ανυπόστατα σχόλια που ακούστηκαν τώρα τελευταία ότι δήθεν ο Συνεταιρισμός έχει διαλυθεί δεν πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά.

Για το ενδεχόμενο όμως να υπάρχουν κάποια μέλη που αγνοούν τα θέματα αυτά θα θέλαμε να αναφέρουμε προς ενημέρωσή τους ότι όταν διαλυθεί ένα Νομικό Πρόσωπο όπως ο Συνεταιρισμός και παύει να λειτουργεί, δεν μπορεί πλέον να συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις, να διαβιβάζει προσκλήσεις ΓΣ σε δημόσιες Αρχές και Θεσμικούς Φορείς (Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο κλπ) να δημοσιεύει προϋπολογισμούς και απολογισμούς, να παρίσταται σε Δικαστήρια, Υπουργεία, σε ΔΟΥ κλπ για ένα πολύ απλό και αυτονόητο λόγο, γιατί η παράσταση, δράση και συμμετοχή ενός Νομικού Προσώπου σε κάθε δημόσια Αρχή προϋποθέτει νομιμοποίηση η οποία μεταξύ των άλλων αποδεικνύεται πάντα και από το ισχύον καταστατικό.

Ασφαλώς οι αβάσιμες αυτές φήμες ΔΕΝ προέρχονται από μέλη μας αλλά από τρίτους παραπληροφορημένους πολίτες. 

Σε περίπτωση όμως που συνεχισθεί το φαινόμενο της παραπληροφόρησης ο Συνεταιρισμός είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την αλήθεια και την σωστή ενημέρωση προς πάσα κατεύθυνση λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα εναντίον κάθε υπευθύνου ο οποίος εν γνώσει του διαδίδει ψευδείς πληροφορίες και φήμες για τον Συνεταιρισμό για να ζημιώσει το κύρος και την αξιοπιστία του.
 

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις