Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

23/01/2017 - Διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ετήσιος προγραμματισμός Διοικητικού Έργου

Στην αρχή της νέας χρονιάς η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθιερώθηκε να γίνεται με ευρεία συμμετοχή μελών, στελεχών, συνεργατών, κλπ γιατί παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα του Διοικητικού Έργου και καθορίζεται το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και η στρατηγική για την επίτευξη των στόχων του Συνεταιρισμού.
Αναλύονται και εξειδικεύονται επιμέρους δομές, διαδικασίες και δράσεις και μπαίνουν οι προτεραιότητες για την διαχείριση των ανοιχτών θεμάτων ανάλογα με την σοβαρότητα, το οικονομικό τους αντικείμενο, το επείγον του θέματος κλπ.
Το διευρυμένο ΔΣ ολοκληρώνεται σε δύο-τρείς συνεδριάσεις για να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερα εκλεγμένα μέλη Διοικητικών Οργάνων τα οποία σύμφωνα με το καταστατικό είναι 30 τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά.

Η νέα χρονιά βρίσκει την Διοίκηση πανέτοιμη να ξεκινήσει άμεσα  το διοικητικό της έργο γιατί έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες σχεδιασμού σημαντικών έργων και δράσεων οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν απρόσκοπτα εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Σε γενικές γραμμές για φέτος το ετήσιο πρόγραμμα περιστρέφεται κυρίως γύρω από τις ακόλουθες κατηγορίες έργων, δομών και ενεργειών για την προώθηση των θεμάτων και των δύο κτημάτων.

Δράσεις στο κέντρο: Σημαντικό πρόγραμμα στο Ντράφι που θα λειτουργεί σε διαρκή βάση και θα εξελίσσεται συνεχώς είναι η ανάπλαση, η καθαριότητα, η δενδροφύτευση και ο ευπρεπισμός του κέντρου γιατί ικανοποιεί βασικές ανάγκες των Ντραφιωτών σε άθληση, ξεκούραση, κοινωνικά δρώμενα, ψυχαγωγία κλπ.
Επιπλέον ο χώρος ανήκει στην ιδιοκτησία του Συνεταιρισμού και  έχει ευθύνη για την ασφάλεια και καλή λειτουργία του.
Στο πρόγραμμα περιποίησης και ανάπλασης εντάσσονται όλοι οι διακεκριμένοι χώροι, γήπεδα, παιδική χαρά, ανοιχτό γήπεδο συγκεντρώσεων, δενδροφυτευμένη έκταση κλπ, ενώ το έργο θα προχωράει σε κάθε χώρο ξεχωριστά και θα εκτελείται τμηματικά και κατά στάδια.

Δομές και δράσεις σε ευρύτερο τοπικό επίπεδο: Μια άλλη δράση εξίσου σημαντική που έχει ξεκινήσει με επιτυχία την περασμένη χρονιά είναι το διαρκές πλέον πρόγραμμα καθαριότητας ομάδας δρόμων και πεζοδρομίων στο Ντράφι, εκ περιτροπής, με δαπάνες του Συνεταιρισμού και σε συνεννόηση με την Δημοτική Αρχή.
Η δράση θα συνεχισθεί και επιπλέον προορίζεται να επεκταθεί και σε τριγωνάκια ιδιοκτησίας του Συνεταιρισμού με την προσθήκη υδροπαροχών, σε συνεργασία με την δημοτική αρχή, για πότισμα και διατήρηση του πρασίνου.

Μαυρολίμνη-οδικό δίκτυο: Μέσα στο 2017 προβλέπεται να υλοποιηθούν από τον Συνεταιρισμό η μελέτη συντήρησης του Δασικού οδικού Δικτύου και τα έργα αποκατάστασης του βασικού δικτύου μήκους 4 χιλιομέτρων.

Μαυρολίμνη έγκριση Γ.Π.Σ.- έναρξη πολεοδομικού σχεδιασμού: η πορεία και η εξέλιξη του Γεν. Πολεοδομικού Σχεδίου Λουτρακίου θα καθορίσει αντίστοιχα και την εξέλιξη της Μαυρολίμνης. Στο θέμα της προώθησης του Γ.Π.Σ. η Διοίκηση δεν μπορεί να συμβάλλει γιατί ανήκει στη σφαίρα αρμοδιότητας του Δήμου Λουτρακίου, με τον οποίο όμως διατηρούμε άριστες σχέσεις συνεργασίας. Οι δικές μας ενέργειες θα αρχίσουν μετά την έγκριση του Γ.Π.Σ. γιατί θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία για την εκπόνηση ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής.

Θέματα ασφάλειας: Για την ασφάλεια των Ντραφιωτών έχουν δρομολογηθεί ενέργειες για δημιουργία δομών & προγραμμάτων εθελοντικής δράσης υπό την εποπτεία της Αστυνομίας και συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής και άλλων τοπικών φορέων και συλλόγων.
Ο Συνεταιρισμός με συχνές παρεμβάσεις προς την Αστυνομία Ραφήνας και θα επιδιώξει να ενταθούν τα μέτρα ασφάλειας και αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή.
Στα μέτρα προστασίας εντάσσεται και η βελτίωση του δημοτικού φωτισμού ιδίως σε σημεία με κατοικίες χωρίς επαρκή φωτισμό και η επέκταση του δικτύου της ΔΕΗ στα πλαίσια νέας δράσης με έξοδα του Συνεταιρισμού και συντονισμένες ενέργειες του Δήμου και της ΔΕΗ.

Συμμετοχή Συνεταιρισμού ως μέλους σε θεσμικούς φορείς
Ο Συνεταιρισμός θα συνεχίσει την ενεργό συμμετοχή του σε θεσμικά δημοτικά όργανα και δομές των δύο κτημάτων Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, πρόγραμμα πολιτικής προστασίας, Γραφείο Εθελοντισμού, δημοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ κλπ στα πλαίσια της ανάπτυξης σχέσεων και υποδομών με θεσμικούς φορείς. Στο Ντράφι η συμμετοχή αυτή στοχεύει στην εξυπηρέτηση πληθώρας θεμάτων καθημερινότητας λόγω της ενημέρωσης πάνω σε λειτουργίες και δράσεις που καλύπτουν βασικές ανάγκες των Ντραφιωτών σε νευραλγικούς τομείς πολιτισμού, εκπαίδευσης, αθλητισμού, απασχόλησης, πυρασφάλειας, κλπ. Στη Μαυρολίμνη η συμμετοχή αποσκοπεί στη συστηματική ενημέρωση και παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με την διαμόρφωση του τοπίου σε ζητήματα πολεοδομικά, δασικά, πυροπροστασίας κλπ τοπικής εμβέλειας που επηρεάζουν την κατάσταση του κτήματος.

Ενεργοποίηση και Προώθηση ειδικών θεμάτων: Εδώ εντάσσεται το ρυμοτομικό στο Ντράφι το οποίο έχει μείνει στάσιμο επί δύο χρόνια λόγω της εκκρεμότητας με την μελέτη οριοθέτησης ρέματος η οποία μετά από αλλεπάλληλες μεταβολές ολοκληρώνεται. Οι ενέργειες θα περιστραφούν γύρω από την προώθηση του θέματος σε επίπεδο ΥΠΑΠΕΝ προκειμένου να ολοκληρωθεί η βασική μελέτη η οποία έχει προσαρμοσθεί στις απαιτούμενες μεταβολές λόγω της αλλαγής της πολεοδομικής νομοθεσίας.
Στη Μαυρολίμνη το μείζον θέμα που έχει μείνει ημιτελές είναι η ολοκλήρωση των υπολοίπων συμβολαίων γεγονός που προϋποθέτει την ευεργετική διάταξη, για την ρύθμιση της οποίας η Διοίκηση σκοπεύει να ασκήσει έντονες πιέσεις προς την πολιτική ηγεσία ενεργοποιώντας παράλληλα και τον Συλλογικό Φορέα ο οποίος με την παρεμβατικότητα και την  ισχύ του έχει εξελιχθεί σε αποφασιστικό μοχλό πίεσης.
Θέμα με ιδιαίτερη σημασία είναι η Ονοματοθεσία Ντραφιού το οποίο η Διοίκηση προσεγγίζει προς δύο κατευθύνσεις αφενός να διατηρηθεί το πλήρες, οργανωμένο και μελετημένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια σύστημα ονοματοθεσίας που εξυπηρετεί τους κατοίκους (η τυχόν αλλαγή του θα προκαλούσε ατελείωτο Γολγοθά) και αφετέρου να αναδειχθεί ευρύτερα το αξιοθαύμαστο αυτό έργο υψηλής αισθητικής και ποιότητας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον πολιτισμό και την ιστορία της πατρίδας μας.

Δυναμική στήριξη αιτημάτων μελών: Βασική προτεραιότητα και για το 2017 παραμένει η ουσιαστική στήριξη των αιτημάτων των Ντραφιωτών που αυξάνονται λόγω των οξυμένων προβλημάτων καθημερινότητας και τους ταλαιπωρούν σε αφάνταστο βαθμό. Η Διοίκηση προτίθεται να ενθαρρύνει ακόμα περισσότερο τις πρωτοβουλίες των μελών να απευθύνονται στον Συνεταιρισμό για τα αιτήματά τους, ενώ οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν προς την κατεύθυνση της άμεσης ανταπόκρισης και αποτελεσματικής προώθησης και επίλυσης ζωτικών καθημερινών προβλημάτων.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεταίρων θα ενταθεί η ανάπτυξη δεσμών και σχέσεων με όλους τους θεσμικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση, ενώ η Διοίκηση θα επεκτείνει τους τομείς δράσης και την συνεργασία της με τις Δημοτικές Αρχές και των δύο κτημάτων, όμορους Δήμους, δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, ιδρύματα, την Αστυνομία, συλλόγους και ομοειδείς φορείς και άλλους τοπικούς και ευρύτερους παράγοντες.
Εξάλλου για την εξυπηρέτηση των μελών θα γίνεται συστηματική ενημέρωση, ειδικά των νεοεισερχομένων μελών, ότι υπάρχει στη διάθεσή τους λειτουργικό και πλήρως ενημερωμένο αρχείο του Συνεταιρισμού με τεχνικά στοιχεία, χάρτες  τοπογραφικά κλπ για οικόπεδα και έργα υποδομής, το οποίο διατηρείται σε άριστη κατάσταση και είναι απολύτως απαραίτητο σε μεταβιβάσεις, τεχνική υποστήριξη, οριοθετήσεις κλπ, είναι δε αναντικατάστατο γιατί τα στοιχεία για όλα τα έργα της περιοχής (οδικά, ύδρευση, τηλεφωνία, ηλεκτροφωτισμός κλπ) δεν υπάρχουν σε καμιά άλλη δημόσια υπηρεσία ή αρχή.

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής ενημέρωσης και επικοινωνίας μελών: Η ιστοσελίδα αποτελεί πλέον τον συνδετικό κρίκο μεταξύ μελών και Συνεταιρισμού λόγω της εύκολης πρόσβασης στην ενημέρωση για την πορεία όλων των θεμάτων.
Για ενδυνάμωση της επικοινωνίας θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά επιστολές και ενημερώσεις για το Συνεταιρισμό και άλλα θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευρύτερη διάσταση, κάτι που έχουν ζητήσει αρκετά μέλη μας για να ενημερώνονται για δημοτικά νέα δράσεις φορέων, εκδηλώσεις, πολιτιστικά, ανακοινώσεις θεσμικού ενδιαφέροντος, κανονισμούς, νόμους, εγκυκλίους κλπ.
Προς την κατεύθυνση αυτή λειτουργεί πρόγραμμα συγκέντρωσης ηλεκτρονικών διευθύνσεων το οποίο βρίσκεται συνεχώς σε εξέλιξη.
Ήδη έχουν συγκεντρωθεί περίπου 700 ηλεκτρονικές διευθύνσεις, σχεδόν το 1/5 των συνεταίρων, ενώ ο στόχος για το τρέχον έτος είναι να τρέξουμε με εντονότερους ρυθμούς το πρόγραμμα ώστε να φτάσουμε στο 1/3 των συνεταίρων.

Διευκόλυνση μελών στην τακτοποίηση υποχρεώσεων, οικονομικών, νομιμοποίησης, εγγραφών, κλπ
Στόχος της Διοίκησης είναι να αντιμετωπίζονται με ηλεκτρονική επικοινωνία και ενημέρωση τα διαδικαστικά θέματα που αφορούν τις σχέσεις των μελών με τον Συνεταιρισμό (θέματα εγγραφών,  νομιμοποιήσεις, οφειλές, τακτοποίηση υποχρεώσεων κλπ) για να εξυπηρετούνται καλύτερα τα μέλη και να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις και ταλαιπωρίες.

Πολιτιστική - κοινωνική δράση: Για να ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες και αιτήματα συνεταίρων μας με πολιτισμικό προσανατολισμό έχει συσταθεί Επιτροπή Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δράσεων, η οποία για διαδικαστικούς λόγους δεν έχει ακόμα δραστηριοποιηθεί, ωστόσο για τη φετινή χρονιά προγραμματίζεται σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων στο χώρο του κέντρου κατά τους θερινούς μήνες.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ.»: Οι δράσεις και οι παρεμβάσεις του συλλογικού αυτού οργάνου είναι ευρύτερα γνωστό ότι έχουν πολλαπλώς βοηθήσει στην προώθηση πολλών θεμάτων των συνεταιρισμών. Ο Συνεταιρισμός μας ο οποίος είναι εκ των πρωτεργατών της κίνησης και ηγείται των πρωτοβουλιών προς την εκάστοτε πολιτική ηγεσία στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κινητοποίηση του Φορέα γιατί έχει αποδειχθεί στην πράξη είναι το πιο αξιόπιστο μέσο για την επίλυση των σύνθετων και χρόνιων προβλημάτων που καταταλαιπωρούν τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς.

Η Πρόεδρος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τα μέλη του ΔΣ και όλους τους συνεργάτες που βοηθούν με την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή τους στα πλαίσια του ομαδικού πνεύματος συνεργασίας και της συνεταιριστικής ιδέας στην επιτυχή έκβαση όλων των θεμάτων. Η συλλογικότητα και οι άριστες σχέσεις συνεργασίας των μελών των διοικητικών οργάνων συνετέλεσε καθοριστικά και στην επιτυχία της Γενικής Συνέλευσης του Δεκεμβρίου, που αποδεικνύεται από την πολυπληθή παρουσία μελών.
Είναι γεγονός ότι η φετινή ΓΣ άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.
Η μεγάλη παρουσία και ο ενθουσιασμός δημιούργησαν θετικό κλίμα αισιοδοξίας ενώ παράλληλα εμψύχωσαν τις προσπάθειες της Διοίκησης για την πραγματοποίηση των σκοπών και των στόχων του Συνεταιρισμού.

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις