Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

26/05/2024 - Πυροπροστασία κατοικιών και οικοπέδων στο Ντράφι

 

Πυροπροστασία κατοικιών και οικοπέδων στο Ντράφι

Με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων που εκδόθηκε με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019 /ΦΕΚ Β' 3475/24.05.2023) των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθορίστηκε ενιαίο και υποχρεωτικής εφαρμογής πλαίσιο μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα ακίνητα (κατοικίες-οικόπεδα) που ευρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων προκειμένου να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον από πυρκαγιές και πρωτίστως η ζωή και η υγεία των πολιτών.

Με την Απόφαση Γεν. Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15-3-2024 δόθηκαν οδηγίες και διευκρινήσεις σε ιδιοκτήτες κατοικιών και οικοπέδων για την εφαρμογή του ως άνω Κανονισμού Πυροπροστασίας, ενώ με την Απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας 21837 οικ.Φ700.20 /2024 /ΦΕΚ Β 2695/9-5-2024 εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη για τον καθορισμό προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακαλύπτων χώρων των ανωτέρω περιοχών.

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων, η Απόφαση του Γεν Γραμ. του ΥΠΕΝ και η Απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας με την υπ’ αρ. 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας.

Με τις ως άνω κανονιστικές & υποχρεωτικές για τους πολίτες διατάξεις επιβάλλονται αυστηρές υποχρεώσεις πυρασφαλείας στους Ντραφιώτες ιδιοκτήτες κατοικιών και οικοπέδων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Οι κάτοικοι καθώς και οι έχοντες ακίνητα στο Ντράφι, ασχέτως αν δεν μένουν εκεί, έχουν υποχρέωση να αποταθούν σε αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα ο οποίος προβαίνει στην εξέταση των κριτηρίων επικινδυνότητας του ακινήτου κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας και συντάσσει Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνική Έκθεση από την οποία προκύπτει η κατάταξή του.

Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται να υποβάλλουν Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας στην οποία δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού, για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία, η σύνταξη του Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και της Τεχνικής Έκθεσης έπρεπε να έχουν γίνει μέχρι την 31η  Μαρτίου 2024 και σε ένα μήνα αργότερα μέχρι τις 30-4-2024 έπρεπε να είχε γίνει η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας από τους ιδιοκτήτες κατοικιών.

Το Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας, η Τεχνική Έκθεση και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας από τους ιδιοκτήτες ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους, υποβάλλονται στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας (αρ 53Α ν. 4662/2020) μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Για το πρώτο έτος σύστασης του μητρώου (δηλαδή για φέτος) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης των υπόχρεων λήγει στις 31 Μαΐου 2024.

Μέχρι την λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώριση του Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας, της Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου επιστήμονα και της Δήλωσης Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας των ιδιοκτητών, τα στοιχεία αυτά θα υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Η υποχρέωση καθαρισμού βαρύνει τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπέδων.

Ο απαιτούμενος καθαρισμός των οικοπέδων περιλαμβάνει αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους, υλοτομία και απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) και δημιουργούν κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς.

Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα πεσμένα ξερά κλαδιά καθώς και τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων και επικίνδυνων υλικών ή αντικειμένων εντός των οικοπέδων. Επίσης, ασφαλή συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Οι ως άνω υπόχρεοι, ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπέδων οφείλουν και αυτοί, όπως οι ιδιοκτήτες ακινήτων, να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας του οικοπέδου τους στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας (αρ 53Α ν. 4662/2020) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που για φέτος που είναι το πρώτο έτος σύστασης του μητρώου η προθεσμία για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λήγει στις 31 Μαΐου 2024.

Να σημειώσουμε τέλος ότι με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας χωρίς την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης καθαρισμού, τεκμαίρεται ως παρασχεθείσα η συναίνεση του υπόχρεου οικοπεδούχου στη διενέργεια καθαρισμού του οικοπέδου του από τον οικείο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου με οικονομικές επιβαρύνσεις, πρόστιμα και σοβαρές ποινικές συνέπειες.

 

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις