Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

08/01/2024 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   
Εναλλακτική Αξιοποίηση Μικτής Μορφής της Μαυρολίμνης

Στην Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 10-12-2023 ελήφθη ομόφωνη απόφαση για την εναλλακτική αξιοποίηση της Μαυρολίμνης επί του τετάρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «ΘΕΜΑ 4ο:  Ενημέρωση για την πορεία της εναλλακτικής αξιοποίησης της Μαυρολίμνης και λήψη απόφασης για το επενδυτικό σκέλος του κτήματος».

Στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση της 18-7-2022 είχε αποφασισθεί η εναλλακτική αξιοποίηση της Μαυρολίμνης, μετά την φωτιά στα Γεράνεια, και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης αυτής, στους οποίους δεν θα περιλαμβανότανε σε καμία περίπτωση η πώληση και να κάνει ενέργειες για να βρεθεί κατάλληλος επενδυτής για την αξιοποίηση της έκτασης.

Η Διοίκηση ολοκλήρωσε ένα κύκλο διερευνητικών επαφών, μεμονωμένα και μαζί με τον Πανελλήνιο Συλλογικό Φορέα και προέκυψε ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον από φορείς οι οποίοι προσφέρθηκαν να συνδράμουν στην προσέλκυση επενδυτών.

Βασική προϋπόθεση για να ασχοληθεί σοβαρά ένας επενδυτής με την έκταση και να αρχίσει η επένδυση είναι να εκφράσει την βούλησή του ο Συνεταιρισμός με απόφαση Γενικής Συνέλευσης για το είδος της επένδυσης που θέλει να κάνει και γι’ αυτό η Διοίκηση έφερε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της 10-12-2023 το θέμα για την Εναλλακτική αξιοποίηση Μαυρολίμνης προκειμένου το σώμα να αποφασίσει για τον τρόπο αξιοποίησης της έκτασης.

Στην ΓΣ όπως ήτανε αναμενόμενο έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί η προοπτική αξιοποίησης της Μαυρολίμνης ετεροχρονισμένα, μετά από καθυστέρηση δεκαετιών έχει τεράστια σημασία για το κτήμα και κυρίως για τους καταταλαιπωρημένους από την αναμονή Μαυρολιμνιώτες.

Ακούστηκαν πολλές και ποικίλες θέσεις, απόψεις και απορίες πάνω στο θέμα, έγιναν ερωτήσεις και παρεμβάσεις από τα μέλη και η Διοίκηση κατέθεσε την πρότασή της για την επενδυτική αξιοποίηση του κτήματος που είχε αποφασισθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο (1123/24-11-2023) κατά την συνεδρίαση της 24 Νοεμβρίου 2023, την οποία η Πρόεδρος διάβασε ολόκληρη στη Γενική Συνέλευση για λόγους διαφάνειας και ευρείας ενημέρωσης των μελών και ζήτησε από το σώμα να την αποδεχθεί και να την εγκρίνει.

Μετά από εκτεταμένη διαλογική συζήτηση η ΓΣ έκανε αποδεκτή την πρόταση της Διοίκησης στο σύνολό της η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα.

Όπως επεσήμανε η Πρόεδρος, οι επιλογές των Μαυρολιμιωτών διαφέρουν ως προς την αξιοποίηση του κτήματος. Άλλα μέλη θέλουν αποζημίωση από τον επενδυτή και να αποχωρήσουν, άλλοι προτιμούν να περιμένουν για το οικόπεδο ή την εξοχική κατοικία και άλλοι τα θέλουν και τα δύο, ειδικά όσοι έχουν πάνω από μια μερίδα γι’ αυτό η Διοίκηση στην πρόταση που κατέθεσε στη ΓΣ για την αξιοποίηση του κτήματος, που θα είναι και η πρόταση του Συνεταιρισμού προς τον μελλοντικό επενδυτή, έλαβε υπόψη τις διαφορετικές απόψεις των μελών και κατέληξε ότι για να ικανοποιηθούν όλοι η εναλλακτική αξιοποίηση της Μαυρολίμνης η οποία σε καμιά περίπτωση δεν περιλαμβάνει πώληση, είναι μονόδρομος προς την επενδυτική αξιοποίηση μικτής μορφής του κτήματος.  

Η πρόταση της Διοίκησης για εναλλακτική επενδυτική αξιοποίηση μικτής μορφής που ψηφίστηκε στην γενική Συνέλευση είναι η ακόλουθη:

 

Η Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

«….. Ο Συνεταιρισμός έχει στην ιδιοκτησία του παραθαλάσσια έκταση εκτός σχεδίου 4.420 στρεμμάτων στην περιοχή Μαυρολίμνη ….. η οποία έχει ενταχθεί στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λουτρακίου ως περιοχή ΠΑΙΠ (Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης & Ιδιωτικής Πολεοδόμησης) με αντικειμενική αξία (τον χρόνο της απόφασης της ΓΣ της 22-7-2022) ύψους 96.500.000 ευρώ ενώ η εκτιμώμενη εμπορική αξία υπολογίζεται σε 150.000.000  Ευρώ.

Ο Συνεταιρισμός δεν θα πουλήσει την έκταση αλλά θα επιδιώξει την αξιοποίησή της από Επενδυτή ο οποίος θα αναλάβει το κόστος της επένδυσης και ως αντάλλαγμα για τις δαπάνες της επένδυσης θα παραχωρηθεί στον Επενδυτή ένας αριθμός μερίδων των μελών που θα αποζημιωθούν και θα αποχωρήσουν από την επενδυτική σχέση, το οποίο θα καθορισθεί με συμβατικούς όρους μεταξύ Συνεταιρισμού και Επενδυτή.

Ο Επενδυτής αποζημιώνοντας τα μέλη θα υπεισέλθει άμεσα στα δικαιώματά τους και θα αποκτήσει τις μερίδες τους που ισοδυναμούν αντίστοιχα με μελλοντικά ακίνητα τα οποία θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του για εκμετάλλευση από τον ίδιο.

Η αποτελεσματική λειτουργία της επενδυτικής σχέσης θα κριθεί από τον αριθμό των μελών που θα θελήσουν αποζημιωθούν γιατί όσα περισσότερα μέλη αποχωρήσουν τόσα περισσότερα ακίνητα θα αποκτήσει ο επενδυτής πράγμα που συναρτάται με την αποζημίωση που θα λάβουν, η οποία είναι αλληλένδετη με την οικονομική αξία της έκτασης γιατί βάσει αυτής θα καθορισθεί το ύψος της αποζημίωσης που θα διατεθεί στα μέλη που θα θελήσουν να αποχωρήσουν.

Το πλαίσιο με τους βασικούς όρους της συμφωνίας μεταξύ Συνεταιρισμού και Επενδυτή θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε την υποχρέωση από τον Επενδυτή να προωθήσει και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες ένταξης της περιοχής στο σχέδιο, να εκπονήσει όλες τις μελέτες, να λάβει όλες τις αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, να κατασκευάσει όλα τα έργα υποδομής, να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της διανομής οικοπέδων και να προσδιορίσει επακριβώς τα ανταλλάγματα που θα προσφέρει (ο Επενδυτής) στα εναπομείναντα μέλη, ενώ ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες θα καθορισθούν με την εξελικτική πορεία της επενδυτικής σχέσης.

Πριν αρχίσει η επένδυση θα προηγηθεί απαραιτήτως η βασική σύμβαση με τα παραρτήματα και τα επί μέρους κεφάλαια αυτής μεταξύ Επενδυτή και Συνεταιρισμού η οποία θα καθορίσει το περιεχόμενο της εναλλακτικής επενδυτικής αξιοποίησης μικτής μορφής της έκτασης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο πλευρών, τον συμβατικό χρόνο εντός του οποίου θα εκτελεσθεί η σύμβαση, τα χρονοδιαγράμματα των διαφόρων επι μέρους εργασιών και πεδίων καθώς και όλα τα νομικά, τεχνικά, οικονομικά και λοιπά ζητήματα.

Η Διοίκηση ζήτησε από το σώμα να εγκρίνει την πρότασή της και να την εξουσιοδοτήσει να διαπραγματευθεί με τον μελλοντικό επενδυτή την αξιοποίηση της Μαυρολίμνης και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και ψήφισε ομόφωνα την πρόταση της Διοίκησης και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί με τον μελλοντικό επενδυτή την εναλλακτική επενδυτική αξιοποίησης μικτής μορφής της Μαυρολίμνης σύμφωνα με το περιεχόμενο και τους βασικούς όρους της ως άνω επενδυτικής πρότασης  της Διοίκησης και απόφασης πλέον της γενικής Συνέλευσης…..»

_________________________

Όπως ενημέρωσε η Πρόεδρος, τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης έρθουν στη Γενική Συνέλευση για έγκριση οπότε θα δοθεί εντολή στη Διοίκηση να προχωρήσει στην σύμβαση με τον Επενδυτή η οποία θα εγκριθεί με νέα Γενική Συνέλευση.

 

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις