Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

20/05/2021 - Καθαρισμός οικοπέδων στο Ντράφι

 

Καθαρισμός οικοπέδων στο Ντράφι

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (3771/10-05-2021) κηρύχτηκαν σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας για διάστημα δύο μηνών έως και την 10-7-2021, διάφορες περιοχές και δήμοι στην Περιφέρεια Αττικής μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου, προκειμένου να δρομολογηθούν συγκε-κριμένες εργασίες που αποσκοπούν στην προστασία πολιτών, υποδομών και φυσικού περιβάλλοντος από κίνδυνο πυρκαγιάς κατά την θερινή περίοδο.

Σύμφωνα με την απόφαση, εκτός από τις δημοτικές αρχές έχουν υποχρέωση και οι πολίτες να δρομολογήσουν τις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού των οικοπέδων τους και να προχωρήσουν σε αποψίλωση των ξερών χόρτων και στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού. Επίσης υποχρεούνται να απομακρύνουν τυχόν εγκαταλελειμμένα και πιθανόν εύφλεκτα υλικά και αντικείμενα που βρίσκονται στα οικόπεδά τους προς αποτροπή κινδύνων πυρκαγιάς, σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου που έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου.

Ο Συνεταιρισμός ενημερώνει σε ετήσια βάση την θερινή περίοδο τους Ντραφιώτες, κατοίκους και οικοπεδούχους, για τα μέτρα πυρασφάλειας και τους κανόνες πυροπροστασίας των πυροσβεστικών και δημοτικών αρχών, στις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται προς αποτροπή κινδύνων πυρκαγιάς στο Ντράφι, το οποίο είναι πευκόφυτο και έχει πληγεί στο παρελθόν από πυρκαγιές. Επίσης συνιστούμε στους συνεταίρους μας Ντραφιώτες να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους από ξερά κλαδιά και χόρτα και να φροντίζουν για την αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού.

Τα μέλη μας επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η δημοτική αρχή, σύμφωνα με τον νόμο, τον Κανονισμό Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει δικαίωμα να προβαίνει σε καθαρισμό οικοπέδων και να καταλογίζει την δαπάνη καθαρισμού σε ιδιοκτήτες, σε περίπτωση παράλειψής τους να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους.

Τέλος συνιστούμε στα μέλη μας να αποφεύγουν απαγορευτικές ενέργειες, όπως κάψιμο ξερών κλαδιών, άναμμα υπαίθριων ψησταριών σε χώρους με ξερά χόρτα, θερμές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση, κοπή μετάλλων με τροχό, κλπ γιατί όσοι δεν συμμορφώνονται και δεν τηρούν τα μέτρα πυρασφάλειας, τα οποία είναι υποχρεωτικά, έχουν ευθύνες και θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις σχετικές ποινικές διαδικασίες και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

____________

Είναι γεγονός ότι αρκετοί οικοπεδούχοι συνεταίροι μας ταλαιπωρούνται σε μεγάλο βαθμό με την αποψίλωση των οικοπέδων τους για διάφορους λόγους. Σε αρκετά σημεία της περιοχής η επιφάνεια των οικοπέδων είναι ανώμαλη και πολλά οικόπεδα έχουν πυκνή βλάστηση και είναι δύσβατα. Επίσης μερικοί οικοπεδούχοι μένουν εκτός Αττικής και στο εξωτερικό, ενώ άλλοι είναι άτομα μεγάλης ηλικίας. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και οι εργασίες καθαρισμού και αποκομιδής βλαστικών που προκαλούν και άλλα προβλήματα στα μέλη, τα οποία είναι υποχρεωμένα να βρουν τα άτομα σε τοπικό επίπεδο που θα ασχοληθούν με τις σχετικές εργασίες, γεγονός που προκαλεί πρόσθετες δυσκολίες γιατί οι συνεταίροι μας δεν μένουν στο Ντράφι, πολλά δε μέλη ζουν και αρκετά μακριά από την περιοχή.

Ο Συνεταιρισμός κάθε χρόνο την θερινή περίοδο γίνεται αποδέκτης αιτημάτων οικοπεδούχων οι οποίοι ζητούν την συνδρομή του γιατί αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τον καθαρισμό των οικοπέδων και την αποκομιδή των βλαστικών, των σκουπιδιών καθώς και εγκαταλελειμμένων άχρηστων αντικειμένων που αφήνουν άγνωστοι λόγω της απουσίας τους.

Επειδή ήδη αρκετοί οικοπεδούχοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, ο Συνεταιρισμός όπως κάθε φορά θα τους βοηθήσει και σύντομα θα αποστείλει ηλεκτρονικά ενημερωτικό σημείωμα με οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες για διευκόλυνσή τους.

Τα μέλη στο άρθρο Μέτρα Πυρασφαλείας στο Ντράφι μπορούν να ενημερωθούν για τις αποφάσεις και εγκυκλίους της Κεντρική Διοίκησης και των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών  για θέματα πυροπροστασίας.

 

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις