Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

10/11/2020 - Θεσμική Εξέλιξη Συνεταιρισμού

 

Θεσμική εξέλιξη Συνεταιρισμού

Mε το νέο εναρμονισμένο Καταστατικό, ο Συνεταιρισμός έχει διάρκεια 40 ετών με δικαίωμα παράτασης του χρόνου λειτουργίας του.

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ο ΠΑΝ λειτουργεί συνεχώς, ομαλά και απρόσκοπτα παραπάνω από εξήντα χρόνια. Έχει στο ενεργητικό του μεγάλα έργα υποδομής στο Ντράφι που έχει ενταχθεί στο σχέδιο, ενώ η Μαυρολίμνη οδεύει πλέον στην τελική λύση.

Ο θεσμός των Οικοδομικών Συνεταιρισμών (Ο.Σ.) είναι πολύ παλαιός. Ξεκίνησε πριν 75 σχεδόν χρόνια για να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα της χώρας.

Η πολιτεία υποστήριξε ένθερμα την μαζική σύστασή τους λόγω του ευρύτερου κοινωνικού προορισμού τους και θωράκισε θεσμικά την δράση τους με πληθώρα ειδικής νομοθεσίας για να αποκτήσουν οι πολίτες στέγη με νομιμότητα και ασφάλεια.

Οι Ο.Σ. εντάσσονται στους θεσμικούς φορείς γιατί η λειτουργία, οι αρμοδιότητές τους και η οικο-νομική τους διαχείριση διέπεται και καθορίζεται με ρυθμίσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης οι Ο.Σ. λειτουργούν υπό καθεστώς κρατικής εποπτείας και παρέμβασης και αναγνω-ρίζονται από το Σύνταγμα.

Το έτος 2011 (ν. 4030/11) η Πολιτεία εντάσσει τους Ο.Σ. στη νομοθεσία περί αστικών συνεταιρισμών (Ν. 1667/1986) με υποχρέωση να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους μέχρι 25-11-2013. Με την ένταξη στο νέο νομοθετικό πλαίσιο διευρύνεται και αναβαθμίζεται περισσότερο ο θεσμικός ρόλος των Ο.Σ. και εκτός των άλλων υπόκεινται πλέον στην εποπτεία δύο Υπουργείων (του Υπουργείου Οικονομικών για την διοίκηση και οικονομική διαχείριση και του Υπουργείου Περιβάλλοντος για πολεοδομικά ζητήματα και χρήσεις γης).

Ο Συνεταιρισμός είναι μεταξύ αυτών που εναρμόνισαν τα καταστατικά τους εντός της αρχικής προθεσμίας ενώ είχε ενεργό συμμετοχή στους αγώνες του Συλλογικού Φορέα για την εναρμόνιση των κατα-στατικών πολλών Ο.Σ. Επειδή δε πολλοί Ο.Σ. δεν κατάφεραν για συγκυριακούς λόγους να εναρμονίσουν εμπρόθεσμα τα καταστατικά τους, ο Συνεταιρισμός πρωτοστάτησε στις δυναμικές παρεμβάσεις του Συλλογικού Φορέα προς το Υπουργείο Οικονομικών οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα να παραταθεί η αρχική προθεσμία αρκετές φορές με αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις (Ν 4223/2013, Ν. 4315/2014, Ν 4465/2017 κλπ).

 

Το εναρμονισμένο καταστατικό μας εγκρίθηκε με την πράξη 14/3-2-2014 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σύμφωνα δε με τους όρους του η διάρκεια λειτουργίας του Συνεταιρισμού ορίζεται σε 40 ακόμη χρόνια, με απεριόριστο δικαίωμα παρατάσεων του χρόνου λειτουργίας του.

Για να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ή αμφισβήτηση, σε συνεταίρους και τρίτους, για την θεσμική εξέλιξη και νομότυπη λειτουργία του Συνεταιρισμού, το θεσμικό καθεστώς του Συνεταιρισμού έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε έγγραφα ενημερωτικά προς τα μέλη, σε Γενικές Συνελεύσεις και έχει γραφεί στα πρακτικά, σε ηλεκτρονικές ενημερώσεις μέσω της ιστοσελίδας του Συνεταιρισμού κλπ και γενικά το θέμα έχει πάρει ευρεία δημοσιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το νέο τοπίο της ενημέρωσης, όπως διαμορφώνεται από την εξάπλωση και τη νέα δυναμική των ενημερωτικών μέσων του διαδικτύου, που παρέχει απεριόριστες δυνατότητες πληροφόρησης.

Θα ήτανε συνεπώς τελείως αδικαιολόγητος και κυρίως ανεύθυνος ο ισχυρισμός ότι ο Συνεταιρισμός δεν λειτουργεί ομαλά ή κανονικά ή ακόμα περισσότερο ότι ο Συνεταιρισμός έχει διαλυθεί, όπως ακούστηκαν στο παρελθόν ανυπόστατα σχόλια περιορισμένης τοπικής εμβέλειας τα οποία επειδή στερούνταν αξιοπιστίας, αλήθειας και στοιχειώδους σοβαρότητας ουδέποτε ελήφθησαν σοβαρά .

 

Για το ενδεχόμενο να υπάρχουν συνεταίροι μας, αρχικοί η μεταγενέστεροι που απέκτησαν την ιδιότητα του μέλους αργότερα από μεταβιβάσεις ακινήτων ή από κληρονομική διαδοχή ή ακόμα και τρίτοι που αγνοούν τα θέματα αυτά, θα θέλαμε να επαναλάβουμε προς ενημέρωσή τους ότι ο Συνεταιρισμός έχει έντονη διοικητική και λειτουργική δράση που υποδηλώνει το εν ζωή Νομικό Πρόσωπο και προϋποθέτει νομιμοποίηση η οποία αποδεικνύεται πάντα από το ισχύον καταστατικό.

Εξάλλου όταν διαλυθεί ένα Νομικό Πρόσωπο/Θεσμικός Φορέας όπως είναι ο Συνεταιρισμός, παύει να λειτουργεί. Ο Συνεταιρισμός μας όμως, συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις, παρίσταται σε Υπουργεία, Δικαστήρια, ΔΟΥ, διαβιβάζει προσκλήσεις και πρακτικά ΓΣ σε αρμόδιες Αρχές (Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο κλπ), ασκεί παρεμβάσεις σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης,  δημοσιεύει προϋπολογισμούς & ισολογισμούς κλπ και πλέον, είναι απόλυτα κατανοητό ότι εάν ο Συνεταιρισμός μας είχε διαλυθεί δεν θα μπορούσε εκ των πραγμάτων η Διοίκηση να προβαίνει σε όλες τις παραπάνω ενέργειες.

 

Συνεπώς κάποιες μεμονωμένες αβάσιμες φήμες για το καθεστώς λειτουργίας του Συνεταιρισμού προήλθαν αναμφισβήτητα από τρίτους παραπληρο-φορημένους η ανημέρωτους πολίτες.

Ωστόσο, τα σποραδικά φαινόμενα παραπληροφόρησης που έκαναν την εμφάνισή τους προφανώς από άγνοια η ανευθυνότητα, αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά από την Διοίκηση η οποία, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της να αποκαταστήσει την αλήθεια και την σωστή ενημέρωση προς πάσα κατεύθυνση, προειδοποίησε αυστηρά ότι θα λάβει τα προβλεπόμενα νόμιμα μέτρα εναντίον κάθε υπευθύνου που εν γνώσει του διαδίδει ψευδείς ειδήσεις, πληροφορίες και φήμες για να ζημιώσει το κύρος και την αξιοπιστία του Συνεταιρισμού και όπως ήτανε αναμενόμενο κάποιες συμπεριφορές αποπροσανατολισμού και αμφισβήτησης του Συνεταιρισμού εξαφανίστηκαν σε ελάχιστο χρόνο σαν διάττοντες αστέρες,  ενώ δεν είχανε καμιά απήχηση την τοπική κοινωνία και στην πολιτεία.

 

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις