Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

05/05/2015 - Συμμετοχή Συνεταιρισμού σε θεσμικά δημοτικά όργανα

Συμμετοχή Συνεταιρισμού σε θεσμικά δημοτικά όργανα

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ.Θεοδώρων

Ο Δήμος  Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων ενόψει της αλλαγής της Δημοτικής Αρχής μετά τις δημοτικές εκλογές του περασμένου Ιουνίου προχώρησε στη συγκρότηση νέας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και μας απέστειλε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή του Συνεταιρισμού μας ως θεσμικού φορέα, στην ΔΕΔ του Δήμου.
Παραθέτουμε αυτούσια τα σχετικά έγγραφα προς ενημέρωσή σας.


 

Άρθρο 78 – Δημοτική Επιτροπής Διαβούλευσης – Αντικατάσταση άρθρου 76 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 76 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :

«Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών και
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων.
ι) δημότες

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι’ και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το 1/3 του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α’ έως θ’, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου. Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και οι πρόεδροι των κοινοτήτων του δήμου, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο. Κατά περίπτωση, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών.

2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίαση της.

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτε από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με τις περ. α’ έως θ’ της παρ. 1 είτε από το 50% συν έναν από τους δημότες που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με την περ. ι’ της παρ. 1. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγηση της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.

4. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου και, με μέριμνα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και η επιτροπή μπορεί με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον των οριζόμενων, κατά την παρ. 1, ως μελών της, που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.

5. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη τους.

6. Το δημοτικό συμβούλιο, εντός τριών (3) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών ψηφίζει ή επικαιροποιεί τυχόν υφιστάμενο κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου, που δεν ρυθμίζονται στο παρόν».


  

Λουτράκι 11/9/2019
Αριθ. Πρωτ.: 17255
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
 

       ---------------------------

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Πληροφ.   : Παπασωτηρίου Χριστίνα
Τηλέφ.      : 2744360112
Φ α ξ        : 27440 - 67978
E-Mail       : info@loutraki.gr       

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ


Ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, προκειμένου να συγκροτήσει τη νέα Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, με θητεία από 1/9/2019 έως και 31/12/2023 (λήξη τρέχουσας δημοτικής περιόδου), απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στα διοικητικά συμβούλια φορέων της τοπικής κοινωνίας, ήτοι:

 • Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
 • Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
 • Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
 • Των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
 • Των ενώσεων και συλλόγων γονέων
 • Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
 • Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
 • Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
 • Εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων
 • Και άλλων φορέων, συλλόγων ή οργανώσεων που υφίστανται και δρούν στο Δήμο,

εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή, να εκφράσουν τη βούλησή τους αυτή ορίζοντας εγγράφως έναν εκπρόσωπό τους (έκαστος).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης με τους εξής τρόπους:

 • Eγγράφως στο Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 2ος όροφος) στη Γραμματέα της Επιτροπής κα Παπασωτηρίου Χριστίνα ( τηλ. 2744360112)
 • Mε φαξ στους αρ. 27440 – 64858 και 27440 – 67978 (υπόψη κας Παπασωτηρίου Χριστίνας)
 • Mε e-mail στη διεύθυνση info@loutraki.gr

 

 το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στα Γραφεία των Κοινοτήτων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

 

Αίτηση –Δήλωση Ενδιαφέροντος

για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

(για φορείς)

 

Ο Φορέας με την επωνυμία ………………………………………………………

 

…………………………………που εδρεύει …....................................................

 

επιθυμεί να συμμετάσχει ως μέλος στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, με τον κάτωθι εκπρόσωπό του:

 

Ονοματεπώνυμο (εκπροσώπου):…………………………………………………

 

Πατρώνυμο:……………………………………………………………………………

 

Ταχ. Δ/νση…………..………………………………………………………………….

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: …………………………………………………………..

 

e-mail: …………………………………………………………………………………..

 

 

 

                                                            Ο ΑΙΤΩΝ

 


 

Λουτράκι 11/9/2019
Αριθ. Πρωτ.: 17254
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

       ---------------------------

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Πληροφ.   : Παπασωτηρίου Χριστίνα
Τηλέφ.      : 2744360112
Φ α ξ        : 27440 - 67978
E-Mail       : info@loutraki.gr       

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ


Ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, προκειμένου να συγκροτήσει τη νέα Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, με θητεία έως και 31/12/2023 (λήξη τρέχουσας δημοτικής περιόδου), απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους Δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου, εφόσον το επιθυμούν, να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο του Δήμου που θα δημιουργηθεί σε αυτόν ,προκειμένου στη συνέχεια  να αναδειχθούν με κλήρωση μεταξύ αυτών τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή με τους εξής τρόπους:

 • Eγγράφως στο Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 2ος όροφος) στη Γραμματέα της Επιτροπής κα Παπασωτηρίου Χριστίνα ( τηλ. 2744360112)
 • Mε φαξ στους αρ. 27440 – 64858 και 27440 – 67978 (υπόψη κας Παπασωτηρίου Χριστίνας)
 • Mε e-mail στη διεύθυνση info@loutraki.gr

 το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019

            Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στα Γραφεία των Κοινοτήτων .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αίτηση –Δήλωση Ενδιαφέροντος

για εγγραφή στους ειδικούς καταλόγους

του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

(για δημότες)

 

Ο  …………………………………………… του ……………………….. (πατρώνυμο) - δημότης του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων δηλώνω ότι επιθυμώ να εγγραφώ στον ειδικό κατάλογο του Δήμου

 

Ταχ. Δ/νση…………..………………………………………………………………….

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: …………………………………………………………..

 

e-mail: …………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

Ο/Η    ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

 

 

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις