Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

02/05/2015 - Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου στην οποία μετέχει και ο Συνεταιρισμός με εκπρόσωπο τον κ Χολέβα συνεδρίασε την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019 υπό την προεδρία του Δημάρχου κ. Μπουρνούς με αντικείμενο τη γνωμοδότηση επί  του τεχνικού προγράμματος  έτους 2020 και του  προϋπολογισμού έτους 2020, το οποίο απεστάλη στον Συνεταιρισμό μόλις την παραμονή της συνεδρίασης της Δ.Ε.Δ.

Ο κ Χολέβας τοποθετήθηκε λέγοντας ότι το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το  2020 δεν περιέχει έργα για το Ντράφι  πάρα μόνο έργο για  αντιστήριξη από κατολισθήσεις του Λόφου 25ης Μαρτίου και ένα ποσό για αντικατάσταση δικλείδων ασφαλείας του δικτύου ύδρευσης.

Ακολούθως κατέθεσε σχετική επιστολή, με την οποία ο Συνεταιρισμός στηρίζει:

  • υπόμνημα που συντάχθηκε από την  Επιτροπή Αξιοποιήσεως Ντράφι του Συνεταιρισμού αναφερόμενο σε ανεπίλυτα μέχρι τώρα προβλήματα καθημερινότητας των κατοίκων του Ντραφιού
  • υπόμνημα “ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ” του Δικτύου Επικοινωνίας Κατοίκων Ντράφι,  το οποίο είχε ήδη κατατεθεί στο Τοπικό Συμβούλιο Πικερμίου και περιέχει προτάσεις με κοστολογημένα έργα για την περιοχή ακολουθώντας τους αντιστοίχους κωδικούς του Τεχνικού Προγράμματος 2020. Στο υπόμνημα αυτό  συμπεριλαμβάνεται και η μελέτη του συνεταίρου μας και  μέλους της Επιτροπής Αξιοποιήσεως Ντράφι κ. Φίλιππα Τζουμέρκα, χημικού πρώην Διευθυντή ΕΥΔΑΠ για την  αξιολόγηση της δεξαμενής και του νερού στο Ντράφι με αντίστοιχες προτάσεις  βελτίωσης.  

Μετά τις εισηγήσεις των παρευρισκόμενων μελών η Επιτροπή Διαβούλευσης ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Ακολουθούν αυτούσια :

  • Υπηρεσιακό έγγραφο του κ Χολέβα κατατεθέν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
  • υπόμνημα “ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ” του Δικτύου Επικοινωνίας Κατοίκων Ντράφι
  • μελέτη Φίλιππα Τζουμέρκα, χημικού πρώην Διευθυντή ΕΥΔΑΠ για την  αξιολόγηση της δεξαμενής και του νερού

 

 

Αστικός και Παραθεριστικός Οικοδομικός
Συνεταιρισμός Γεωργικών Υπαλλήλων
Ο “ΠΑΝ” Σ.Π.Ε.

 

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Γεωργικών Υπαλλήλων “Ο ΠΑΝ”, στον οποίο το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου 2020 κοινοποιήθηκε το απόγευμα της 24ης Ιουλίου 2019 αντί της 16.7.2019, όπως αναφερόταν στην πρόσκληση για τη σημερινή (25.7.2019) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, συμφωνεί και προσυπογράφει τα ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ επί του ως άνω τεχνικού προγράμματος του Δικτύου Επικοινωνίας Κατοίκων Ντράφι με τα συνημμένα σε αυτό παραρτήματα Α και Β. Το έγγραφο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στο Τοπικό Συμβούλιο Πικερμίου με αριθμό πρωτοκόλλου.

 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2019

 

                                                                                             Χρήστος Χολέβας
Εκπρόσωπος του “Ο ΠΑΝ”
στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Ρ-Π

 

 

            ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΤΡΑΦΙ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ

 

1.                  Υδατοδεξαμενή
Ενδελεχής επιθεώρηση από εξειδικευμένο φορέα ή άτομα για τη διερεύνηση προβλημάτων,  που χρήζουν άμεσης λύσης για την ομαλή λειτουργία της, και εκτέλεση των έργων αποκατάστασης. Τακτικοί έλεγχοι και αντίστοιχες διορθώσεις/παρεμβάσεις.

 

2.                  Δίκτυο ύδρευσης
Έλεγχος, καθαρισμός και συντήρηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

3.                  Δημόσια ασφάλεια
Υποστήριξη και συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές για αποτελεσματικότητα στην πρόληψη κακόβουλων ενεργειών.

 

4.                  Κίνδυνοι πυρκαγιάς
Αποκομιδή βλαστικών σε μόνιμη, ορθολογική και τακτική βάση χωρίς χρέωση των κατοίκων, με τη χρήση μηχανικών μέσων που θα ελαχιστοποιούν τα δρομολόγια, άρα και το κόστος (πιθανή συνεργασία με Περιφέρεια, ΚΕΔΕ, ΕΔΣΝΑ).

Κατάργηση της ανεξέλεγκτης, παράνομης και άκρως επικίνδυνης χρήσης ελεύθερων χώρων του οικισμού, ως αποθήκης βλαστικών.

Συνεργασία με Π.Υ. για τακτικές ασκήσεις ετοιμότητας των κατοίκων.

 

5.                  Συντήρηση πρασίνου
Τακτικά κλαδέμματα δέντρων και θάμνων, κοπή χόρτων, με σύγχρονα μέσα (για γρήγορη, άρα και οικονομική εργασία) και άμεση αποκομιδή των υπολειμμάτων (πράγμα που συγχρόνως μειώνει τις εργασίες καθαρισμού φρεατίων).

 

6.                  Καθαρισμός πεζοδρομίων-δρόμων
Στα πεζοδρόμια των κεντρικών λεωφόρων πρωτίστως, όπου απαιτούνται κατάλληλες επεμβάσεις για την ασφαλή χρήση τους από τους πεζούς και τους περιπατητές.

Για τα πεζοδρόμια των υπόλοιπων δρόμων, κακτικοί καθαρισμοί για τα τμήματα ευθύνης του Δήμου.

Στη φάση αυτή μπορούν να κοπούν συγχρόνως φυτά, θάμνοι, δέντρα αυτοφυή ανάμεσα στα κρασπεδόρειθρα και την άσφαλτο των δρόμων, επίσης και όσα έχουν φυτρώσει σε ρωγμές της ασφάλτου των οδοστρωμάτων.

 

7.                  Τακτικοί προληπτικοί καθαρισμοί φρεατίων

 

8.                  Συντήρηση οδικού δικτύου και συγκράτηση κατολισθήσεων
Έχει γίνει συστηματική καταγραφή από κατοίκους των σημείων που χρήζουν συντήρησης σε όλο το μήκος του οδικού δικτύου του οικισμού και έχει κατατεθεί στο Δήμο κατά μήνα Σεπτέμβριο 2018.

 

9.                  Συγκοινωνία
Να διατρέχει τον οικισμό και να συνδέεται με σταθμό μετρό/προαστιακού Παλλήνης.

 

10.              Ηλεκτροδότηση για το φωτισμό σκοτεινών δρόμων

 

11.              Ανάπτυξη της ανακύκλωσης σε όλους τους τομείς
Για την ελαχιστοποίηση του όγκου των σύμμικτων απορριμμάτων και συνεπώς του κόστους αποκομικής τους.

 

12.              Λεωφόρος Ντραφίου
Επαναφορά στο προσκήνιο και προώθηση του έργου, το οποίο θα βελτιώσει την προσβασιμότητα του οικισμού τόσο στις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων, όσο κυρίως σε περιπτώσεις γενικευμένου κινδύνου.

 

13.              Διοικητικό-Αθλητικό-Εμπορικό Κέντρο του οικισμού
Άμεση παραλαβή χώρων για ανέγερση σχολικών κτηρίων, παιδικού σταθμού, εκκλησίας και χώρων που ανήκουν στο Δήμο σύμφωνα με τους νόμους.

 

14.              Επικοινωνία Δήμου-κατοίκων
Άμεση ανάγκη δημιουργίας ιστοσελίδας του Δήμου με χρήση των δυνατοτήτων, που παρέχει η σύγχρονη πληροφορική, για τη ανάπτυξη διαδραστικής επικοινωνίας με τους κατοίκους, στα πλαίσια μιας “έξυπνης πόλης”. Η εφαρμογή αυτή πέραν της βελτίωσης στην επικοινωνία και την εξυπηρέτηση, θα αποφέρει και μειώσεις στο λειτουργικό κόστος του Δήμου.

 

 Επιτροπή Αξιοποίησης Κτήματος Ντράφι

Συνεταιρισμού «Ο ΠΑΝ» 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις