Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

23/09/2021 - Παράταση προθεσμιών για τη λειτουργία αστικών Συνεταιρισμών

 

Παράταση προθεσμιών για τη λειτουργία αστικών Συνεταιρισμών

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 117 του Νόμου  4812/2021 « Κύρωση τροποποιήσεων Σύμβασης Δωρεάς «Κοιν. Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος», αντιμετώπιση πανδημίας κορωνοϊού κλπ» ΦΕΚ Α' 110/30.06.2021, δίνεται παράταση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2021 για τη  σύγκληση  τακτικών Γενικών  Συνελεύσεων  των αστικών συνεταιρισμών που η  θητεία των διοικητικών και εποπτικών τους συμβουλίων  έληγε στις 30-6-2021.

Η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση η οποία έρχεται στη συνέχεια προηγούμενων αλλεπάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων, στις οποίες συνέβαλλε με ενέργειές του και ο Συλλογικός Φορέας, προκάλεσε ανακούφιση στους Ο.Σ. γιατί παρατείνει πάλι την προθεσμία για σύγκληση των Γενικών τους Συνελεύσεων για ανάδειξη νέων διοικητικών οργάνων.

Η νέα ρύθμιση του Ν 4812/2021, άρ 117 δίνει την δυνατότητα και επιτρέπει στους Ο.Σ. να πραγματοποιήσουν Γενικές Συνελεύσεις  μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2021 για ανάδειξη νέων διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων ώστε να αποκαταστήσουν και να συνεχίσουν απρόσκοπτα την ομαλή και κανονική λειτουργία τους, ενώ συγχρόνως επιβεβαιώνει και το ενδιαφέρον της Πολιτείας για τα κοινωνικά ζητήματα των Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

Ακολουθεί αυτούσια η ρύθμιση για την ενημέρωση των μελών.

 

ΝΟΜΟΣ 4812/2021: Κύρωση τροποποιήσεων Σύμβασης Δωρεάς «Κοιν. Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» αντιμετώπιση πανδημίας κορωνοϊού και άλλες διατάξεις - ΦΕΚ Α' 110/30.06.2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η`

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο εκατοστό δέκατο έβδομο

Παράταση προθεσμιών σχετικά με τη λειτουργία αστικών συνεταιρισμών - Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α` 196) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:

«Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2020, η σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών δύναται να πραγματοποιηθεί έως την 31η.10.2021, η δε θητεία των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων που έληξε ή λήγει πριν τις 31.10.2021, παρατείνεται έως τη σύγκληση της συνέλευσης αυτής, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 και ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό. Η ως άνω γενική συνέλευση μπορεί να διενεργείται και με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μεριδιούχου στον τόπο διεξαγωγής της, ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό με την υποχρέωση λήψης επαρκών μέτρων, ώστε να εκπληρώνονται τα οριζόμενα στις περ. α` έως και γ`.».

 

 

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις