Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

16/07/2016 - Παρέμβαση Ο.Σ. στο Υπουργείο Περιβάλλοντος – Ανταλλαγή εκτάσεων Ο.Σ. με εκτάσεις του Δημοσίου

Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης που ελήφθη κατά την συνεδρίαση των Οικοδομικών Συνεταιρισμών, μελών του Συλλογικού Φορέα της Επιτροπής Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ., κατατέθηκε ήδη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος έγγραφο σχετικά με την ανταλλαγή εκτάσεων Ο.Σ. με εκτάσεις του Δημοσίου.

Ακολουθεί αυτούσιο το επίσημο έγγραφο προς ενημέρωση.

Όπως φαίνεται, πρόθεση της νέας πολιτικής ηγεσίας είναι να διευθετήσει πληγές πολεοδομικού και χωροταξικού χαρακτήρα και να διαχειρισθεί τα ζητήματα αυτά με ήπιο τρόπο συνεννόησης με τους ενδιαφερομένους φορείς στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των παρωχημένων αντιλήψεων του χθες και της μέχρι τώρα ισχύουσας νοοτροπίας της γραφειοκρατίας και της οπισθοδρόμησης .

Ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή έγινε ήδη με στον ψηφισθέντα Νόμο 4389/27-5-2016 ΦΕΚ/Α/94 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων & Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων κα διατάξεις» όπου εντάχθηκαν οι διατάξεις για τους δασικούς χάρτες στα επίμαχα άρθρα 153-155στο Θ´ κεφάλαιο.

Οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και θεσμικοί φορείς ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν υπό κρατική εποπτεία και παρέμβαση και προστατεύονται από το Σύνταγμα.

Στα πλαίσια της στεγαστικής αποκατάστασης των μελών τους αγόρασαν νομίμως προ πεντηκονταετίας ιδιωτικές εκτάσεις δασικού ή μη δασικού χαρακτήρα, γεωργικές, χορτολιβαδικές κ.λ.π. η οικιστική αξιοποίηση και δόμηση των οποίων, ενώ ήταν επιτρεπτή κατά τον χρόνο της αγοράς τους, κατέστη στη συνέχεια απαγορευτική κυρίως μετά το Σύνταγμα του 1975 για διάφορους λόγους και με διάφορες ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ειδικότερα, όσον αφορά δασικές περιοχές η δόμησή τους θεωρήθηκε κατ’ αρχήν βάσει της νομολογίας του ΣτΕ ότι έρχεται σε αντίθεση με την προστασία του περιβάλλοντος, στη συνέχεια με μεταγενέστερες ρυθμίσεις απαγορεύτηκε η δόμηση κάποιων εκτάσεων επειδή υπήχθησαν σε ειδικό καθεστώς προστασίας (δάση, δασικές εκτάσεις, κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, Ευρωπαϊκό Δίκτυο περιοχών Natura, Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας, Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και Ζώνες Ειδικής Προστασίας ΖΕΠ κ.λ.π.) άλλες περιοχές θεωρήθηκαν ότι αποτελούν τμήμα γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και τέλος άλλες εκτάσεις δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για άλλους λόγους προστασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με το ισχύον σήμερα νομικό καθεστώς, όπως έχει διαμορφωθεί με ρυθμίσεις της Πολιτείας και νομολογία των δικαστηρίων, παλαιότερη και νεώτερη, το κράτος έχει υποχρέωση όλες τις παραπάνω εκτάσεις των Οικοδομικών Συνεταιρισμών που απαγορεύεται η δόμησή τους ή να τις απαλλοτριώσει αναγκαστικά ή να τις ανταλλάξει με ίσης αξίας χορτολιβαδικές ή άλλες ασκεπείς εκτάσεις του Δημοσίου στις οποίες δεν υφίστανται οι ανωτέρω απαγορεύσεις.

Με τα δεδομένα αυτά και δεδομένης της εντάξεως πάσης εκτάσεως του Δημοσίου στην κυριότητα του ΤΑΙΠΕΔ, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια με νομοθετική ρύθμιση και να επιβληθεί η διατήρηση μεγάλων εκτάσεων στην κυριότητα του κράτους ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να συνεχίσει να έχει στην κατοχή του εκτάσεις (και να μην τις παραχωρήσει στο υπερταμείο – νυν ΤΑΙΠΕΔ) για να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για τις περιπτώσεις των ανταλλαγών.

Οι εκτάσεις θα αξιοποιηθούν και προς όφελος της ελληνικής οικονομίας μέσω της ανταλλαγής με τις ιδιωτικές εκτάσεις που κατέχουν νομίμως οι Ο.Σ. (οι οποίες πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις για οικοδόμηση που το ίδιο το κράτος στον παρελθόντα χρόνο έθετε και αναίρεσε μετά).

Επιπλέον με την μη παραχώρηση εκτάσεων του κράτους στο νέο υπερΤΑΙΠΕΔ, θα μπορούν απρόσκοπτα να εφαρμόζονται από την Πολιτεία όσα οι ανωτέρω νόμοι και δικαστικές αποφάσεις ορίζουν, χωρίς οικονομική αιμορραγία του δημοσίου.

Πέραν αυτών θα πρέπει από την πλευρά του Υπουργείου να κινηθούν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες προς ακριβή καταγραφή και προσδιορισμό των συγκεκριμένων εκτάσεων των Οικοδομικών Συνεταιρισμών (έκταση, τοποθεσία, δικαιούχοι κ.λ.π.) για να υπάρχει ακριβής εικόνα του μεγέθους των σχετικών εκτάσεων προκειμένου να υπολογισθεί και η αντίστοιχη έκταση του δημοσίου που θα καλύψει τις προς ανταλλαγή εκτάσεις .

_______________

Προς διευκόλυνσή σας υποβάλλουμε συνημμένως έγγραφο με το ισχύον νομικό καθεστώς και τη νομολογία σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα από το οποίο προκύπτει αναλυτικά και τεκμηριωμένα η υποχρέωση του κράτους για ανταλλαγή των εκτάσεων των Οικοδομικών Συνεταιρισμών τόσο από την κείμενη νομοθεσία όσο και από τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Διοικητική Συντονιστική Επιτροπή
Ρωμαίου – Πέτσα Γεωργία, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ο.Σ. «Ο ΠΑΝ»

 

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις