Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

23/09/2020 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΦΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ                                          Αθήνα 10-9-2020
Ζήνωνος 4α  T
.K. 10431 - ΑΘΗΝΑ                                             Αρ.Πρωτ.: 28
Τηλ.: 2105236627  – 2107629974                                  email: 
opanspe@otenet.gr
Κιν: 6977207738                                                                            gromeou@otenet.gr
                                                                                                 webwww.opanspe.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Η «Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ. Ελλάδας» ο Συλλογικός Φορέας που εκπροσωπεί πάνω από 200 Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς πανελλαδικά αναπτύχθηκε από την ανάγκη να εκφραστούν οι Ο.Σ. συλλογικά ως θεσμικοί φορείς κοινωνικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και να υποστηρίξουν τα θέματά τους και ιδιαίτερα τον κοινωνικό τους ρόλο στην κάλυψη στεγαστικών αναγκών χιλιάδων πολιτών, που εξυπηρετεί το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον.

Με την διεκδικήσεις του Συλλογικού Φορέα προς την Κεντρική Διοίκηση με την οποία έχει αναπτυχθεί αξιόπιστος διάλογος ρυθμίστηκαν νομοθετικά πολλά θέματα των Ο.Σ., (πολεοδομικά, εναρμόνιση καταστατικών, παρατάσεις προθεσμιών, ρυθμίσεις για έργα υποδομής κλπ.) ενώ την τρέχουσα περίοδο έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στην αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προβλημάτων που έχει προκαλέσει ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Με παρεμβάσεις του προς το Υπουργείο Οικονομικών ο Συλλογικός Φορέας ζητά την ρύθμιση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τις εκτάσεις των Οικοδομικών Συνεταιρισμών η οποία θα έχει οφέλη στο κοινωνικό σύνολο και λόγω του ευρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα και της ευαισθησίας του ζητήματος η ρύθμισή του από την Πολιτεία συμπλέει με την αρχή της εμπιστοσύνης ως ειδικότερης έκφρασης του Κράτους Δικαίου καθώς αποτρέπει την δημιουργία οικονομικών και κοινωνικών δυσμενών συνεπειών σε βάρος χιλιάδων απλών πολιτών που είναι μέλη Ο.Σ. και προέρχονται κυρίως από λαϊκά στρώματα με χαμηλά εισοδήματα.

Σήμερα οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί βρίσκονται σε μία κρίσιμη μεταβατική καμπή γιατί με τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια σε πολεοδομικό και αναπτυξιακό επίπεδο οι εκτάσεις τους υπόσχονται αναπτυξιακά οφέλη στην κοινωνία και στην ελληνική οικονομία.

Ειδικά τώρα με τον COVID-19 που η Κυβέρνηση για να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες της πανδημίας λαμβάνει μέτρα στήριξης της οικονομίας με κυρίαρχο εθνικό στόχο την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, οι Ο.Σ. εγγυώνται με τις εκτάσεις τους την προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση οικονομικών πόρων γιατί μπορούν να δημιουργήσουν ένα πυρήνα επενδύσεων ταχείας εξέλιξης λόγω των συνθηκών της πανδημίας που θα εξασφαλίσει πολλές θέσεις εργασίας και θα βοηθήσει στην ανάκαμψη της χώρας.

Προκειμένου όμως οι εκτάσεις αυτές να συνεισφέρουν στον εθνικό στόχο για βιώσιμη ανάπτυξη και να εξυπηρετήσουν την περιβαλλοντική κατεύθυνση και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Κυβέρνησης, τώρα που η Ελλάδα έχει άμεση ανάγκη, πρέπει να αρθούν τα συσσωρευμένα προβλήματα που έχει δημιουργήσει ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. στους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς.

Ενόψει δημοσιευμάτων στον τύπο ότι επίκειται σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και μετά τις παρεμβάσεις του Συλλογικού Φορέα και του ειλικρινούς ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε από την Πολιτική Ηγεσία για την επίλυση του σοβαρού αυτού κοινωνικού προβλήματος, οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί αναμένουν ότι θα συμπεριλαμβάνεται στο προσεχές σχέδιο νόμου σχετική ρύθμιση για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. των εκτάσεών τους η οποία θα έχει ευρύτερη κοινωνική απήχηση και δημόσια ωφέλεια.

Εκ μέρους της «Επιτροπής Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ. Ελλάδας» θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η ρύθμιση του μεγάλου κοινωνικού προβλήματος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και καλύπτει ανάγκες δημοσίου συμφέροντος ευρέως φάσματος πολιτών, ενώ θα προκαλέσει αισθήματα ανακούφισης και ικανοποίησης σε πολλές χιλιάδες ταλαιπωρημένους συνεταιριστές πανελλαδικά.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις