Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οργανόγραμμα

 

 

Όργανα

Συνοπτικά

 

Τα καταστατικά όργανα του Συνεταιρισμού είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο, οι Επιτροπές Αξιοποίησης των κτημάτων Ντράφι και Μαυρολίμνης και οι κοινές Επιτροπές συγκεκριμένων δράσεων και αρμοδιοτήτων.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί διοίκηση, το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί εποπτεία και οι Επιτροπές έχουν συμβουλευτικό επιβοηθητικό χαρακτήρα.

 

 

Αρμοδιότητες

Γενική Συνέλευση

 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού που αποφασίζει για κάθε θέμα που τον αφορά.

Συνέρχεται τακτικά δύο φορές το χρόνο, εντός του πρώτου εξαμήνου για την έγκριση ισολογισμού – απολογισμού, στο τέλος του χρόνου για την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και εκτάκτως σε ορισμένες περιπτώσεις για να αποφασίσει επί ειδικών θεμάτων.

 

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Συνεταιρισμός διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

Είναι το κυρίαρχο όργανο του Συνεταιρισμού που αποφασίζει για θέματα διοίκησης του Νομικού Προσώπου, διαχείρισης της περιουσίας του και εκπροσώπησής του.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του συντονίζει το έργο και τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου, δίνει εντολές στο προσωπικό για τον τρόπο χειρισμού των υποθέσεων και γενικά λαμβάνει αποφάσεις για την ικανοποίηση του Συνεταιριστικού σκοπού σύμφωνα με τον νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

     

Εποπτικό Συμβούλιο

 

Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι τριμελές όργανο, το οποίο ασκεί έλεγχο και εποπτεία στις πράξεις και παραλείψεις του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή των μελών του, τακτικών και αναπληρωματικών, γίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να πληροφορείται τα πάντα σχετικά με τη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να προβαίνει σε κάθε είδους έλεγχο οικονομικό, λογιστικό κ.λπ. για να διαπιστώνει εάν τηρείται ο νόμος, το καταστατικό και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

     

Επιτροπές του Συνεταιρισμού

 

Οι Επιτροπές είναι όργανα συμβουλευτικού χαρακτήρα που υποβοηθούν το έργο της Διοίκησης.

Στην πράξη επεκράτησε να ενεργοποιούνται οι ενδεκαμελείς Επιτροπές Αξιοποίησης για κάθε κτήμα οι οποίες εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση μαζί με την ανάδειξη του Εποπτικού και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το καταστατικό και ο νόμος προβλέπει την σύσταση και άλλων επιτροπών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή  του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση συγκεκριμένου έργου, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων.

Για την σύνθεση των Διοικητικών Οργάνων σήμερα πατήστε εδώ: Σύνθεση Οργάνων